Systematiskt register

€ betyder att planscher till artikeln finns i volymen utöver angivna sidor.

A Bok- och biblioteksväsen

Handskrifter

Kuylenstierna, O., Märkligt vapenhistoriskt manuskript från Karl XII.s tid. I 1926, s. 6-9.

Litteraturanmälan
Hellner, B., Litteratur. NS XII 1970, s. 49-52.
Rangström, L., Litterturanmälan. Varia 1 1977, s. 13-14.
Seitz, H., Litterturanmälan. Varia 2-3, 1977, s. 30-31.

I Konst

Cederlöf, O., Vapen och konsthistoria. Wahlbom och Leonardo-traditionen. NS VI 1959, s. 38-50.
Graumann, H., En ogenerad porträttkopiering. X 1947-48, s. 96-99.
Green, M., Berättelser på vapen. NS XXVII 2012, s 4-114.
Olsson, A., Hästen i svensk konst under 1700-talet. Några exempel. Varia 3-4 1978, s. 3-18.
Seitz, H., Blixtknippet. Ett bidrag till studiet av äldre arméemblematik. NS IV 1955, s. 11-34.
Sillén, K. af, Några glas i den Hallwylska samlingen. NS XV 1984, s. 33-38.
Tydén-Jordan, A ., Kröningsvagnen konserveras. Varia 1974 nr 1, s. 16-20.

K Historia

Areen, E., Det svenska lantvärnet under 1808-09 års krig. VII 1940-41, s.78-97
Berg, O., Ett norskt krigsbyte. Varia 1985.
Green, M., Kung Salomos dom..., Varia 2018:2, s 11-15.
Kinman, S., 300-årig krigshistoria – Slaget vid Pultusk och erövringen av Thorn 1703. Varia 2003:2, s 43-57.
-,Dünaövergången den 9 juli 1701 – ett 300-årsminne. Varia 2001:3, s 4-11.
-,Narva 300 år. En samtida skildring av slaget (och kommentar). Varia 2000, nr 1, s. 16-31.
-,Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710. Varia 2010:1, s 25-36.
-,Slaget vid Kliszòw – 300-årig krigshistoria. Varia 2002:1, s 24-35.
-,Sveriges krigshistoria. Vad hände för 300 år sedan? Intagandet av Kraków. Förlusten av Nöteborg. Varia 2002:3, s 13-21.
Lundbeck, L-E. och Wilander, M ., Krig på kredit. Varia 3-4 1978, s. 37-54.
Rasch-Engh, R.,Norska anfallet på Eda skans 1719.Varia 2019, nr 1, s 20-34.
Schollander, A., De hemliga vapnen i nuvarande krig - Vad de krigförande avslöjat. Varia 1996:1, s. 15-20.
Steneberg, E., Ryskt krigsbyte från Johan III.s tid. VIII 1942-43, s. 119-128.
Zygulski, Z., Ad memoriam regum Sveciae. Varia 1976, nr 1-2, s. 3-29.

Sällskapets historia och bibliografi

Ekberg, Th., De gångna 40 åren. NS VIII 1963, s. 7-11.
Hellsten, N., Ett jubileum - En återblick (på de gångna 25 åren) X 1948, s.3-19.
Kinman, S., Register över artiklar i Svenska Vapenhistoriska Sällskapets publikationer till och med juni 2007. Varia 2007:3, s 14-45.
-,Det svenska infanteriets sidovapen under 1600-talet. NS XXXVIII 2023, s 5-14.
-,Svenska Vapenhistoriska Sällskapet 100 år. NS XXXVIII 2023, s 5-14.
-,Svenska Vapenhistoriska Sällskapet 90 år. NS XXVIII 2013, s 4-9
-,Svenska Vapenhistoriska Sällskapet – åttio år. NS XVIII 2003, s 4-10.
Seitz, H ., Ett halvt sekel. NS XIII 1973, s. 5-10.
Stackell, L., Tio år. (Återblick på Sällskapets verksamhet) IV 1932-33, s. 8-23.
Törnquist, L., Sex Decennier. Varia VI 1983, s. 5-8.
-,Svenska Vapenhistoriska Sällskapet - sjuttio år. NS XVI 1993, s. 5-8.

Arkeologi, forntid

Almgren, B., Ryttarstenen på Sko. XIII 1973, s. 25-42.
Cederlöf, O ., Armour during the Vendel period. XIII 1973, s. 11-24.

Biografi. Särskilda personer

Areen, E., Birger Elfving. Hedemora gevärsfaktori och Furudals styckebruk. III 1929-31, s. 3-76€.
Berg, O.P., Carl Georg Norberg. Varia 2007:2, s 10-27.
-,Carl Gottfrid Helvig. Varia 3-4 1978, s. 19-36.
-,Hovmarskalkens sabel. Varia 2008:2, s 18-23.
-,Hovsvärdfejaren Abraham Tillberg. NS XXVI 2011, s 5-25.
-,Sven Håkansson Krååk. Varia 2007:3, s 4-15.
Cederström, R., Carl Anton Ossbahr I 1926, s. 3-5€.
Czerwinski, A., Tadesz Kosciuszko - A fighter for independence. Varia 1976, nr 4, s. 63-80.
Ericson, L., Josef Alm - vapenhistorisk forskare och popularisator.(inneh. bibliografi) Varia VI 1983, s. 17-39
Flindt, T .,Tadeusz Kosciuszko - en frihetshjälte. Varia 1976.
-,Zafar Takiya. Varia 1976, nr 3, s. 48-56.
Hammarskiöld, L., Gilius Packet. En märklig artilleriexpert på 1500-talet. VIII 1942-43, s. 5-16.
Hellner, B ., Heribert Seitz 80 år. NS XV 1984, s. 5-8.
Hellsten, N., Theodor Jakobsson. - Fritz Skaar. Några minnesord. NS III 1953, s. 3-4.
Jakobsson, Th ., Oswald Fredrik Kuylenstierna. IV 1932-33, s. 3-7€.
Kinman, S., En tidigkarolinsk kyrass av David Kohl. Varia 2008:1, s 32-51.
-,Erik Siöblad och änterbilspistol m/1703 – 300-årig vapenhistoria. Varia 2003:4, s 4-10.
-, F.A. Spak, en glömd vapenhistoriker? Varia 1999, nr 3, s. 2-3.
-,Henk Visser och hans samling. Varia 2007:4, s 21-24.
-,Liewens projekt, Horns värja och de svenska pallaschmodellerna för manskap. Varia 1998, Nr 2, s.32-66.
-,Olof P. Berg in memoriam, Varia 2016, nr 2, s 4.
Kämpe, I ., Jakob Georg Sandberg - den okände vapenkonstruktören. Varia 1998, nr 2 s. 2-21.
Meyerson, Å., Johan Koch - Konstmästare, böss- och urmakare i 'Berlin-Cöln' och Stockholm. NS XIV 1983, s. 35-47.
Nordström, L., Gösta H. Benckert 75 år. Varia VI 1983, s. 2-4.
Petersen, O. L., Nicolaj Johan Löbnitz –en man och hans uppfinning. Varia 2005:1, s 20-29.
Rasmussen, P., Auguste Francotte. Varia 2011:4, s 5-11.
Read, E., Per Larsson, vapensmed och urmakare. Varia 2008:1, s 4-16.
Rinman, S., (Utdrag ur) Försök till Järnets Historia. (samt:) Lefnadsteckning af Sven Rinman. Bearb. Robert G. Lundberg. Varia 2012:2, s 10-20.
Roos, C-G ., Axel Ekfeldt in memorial. Varia 2006:4, s 4-7.
Seitz, H., Rutger von Essen in memoriam. Varia 2-3 1977, s. 2-4.
Sjunnesson, T., Von der Lanckens kassaböcker, Varia 2016, nr 3, s 4-13.
Wennberg, K., August Fridrik Hagström - en mångsidig smed och mästare. Varia 1985.
-,"Bröderna Ridderspore". NS XV 1984, s.15-32.
-,Jönköpingsmästaren Anders Stenberg 1712-49. Varia VII 1982, s 3-10.

Bruk, faktorier och särskilda orter

Almgren, B., Ryttarstenen på Sko. XIII 1973, s. 25-42.
Areen, E ., Birger Elfving. Hedemora gevärsfaktori och Furudals styckebruk. III 1929-31, s. 3-76€.
Dingertz, S ., Klingsmidet i Eskilstuna – smedsläkten Dinger. Varia 2009:2, s 21-31.
Kinman, S, En osignerad svensk kavalleripistol från Jönköping. Varia 2009:1, s 24-34.
-,Svensk vapentillverkning på 1500-talet, Varia 2014, nr 4, s 11-35.
Rollof, Y,. Gevärsfaktorier och harnesktillverkning i Sverige, del I-IV, Varia 2022, nr 4 - Varia 2023, nr 3.

Jakt

Alm, J., En "lodbössa" från tidigt 1400-tal. NS IV 1955, s. 5-10 och Varia 2021, nr 3, s 35-40.
Hanno, Bidrag till studiet av Jukkasjärvibössan. Varia 1974, nr 3.
Kämpe, I., En kejserlig gåva. En bakladdad hagelbössa med flintlås. Varia 2002:4, s 4-8.
Lagerfjärd, A ., Bottniska bössor. NS XX 2005, s 5-158.
-,Bössmide i norr. NS XVI 1993, s. 39-88.
Lenk, T., Nordiska snapplåsvapen. NS II 1952, s. 15-45.
Lilliehöök, G. W., Sjögrens automatiska vapenkonstruktioner. Varia 1999, Nr 2, s. 4-7.
Rasch-Engh, R ., En förnäm jakt. NS XXVI 2011, s 26-68.
Rasmussen, P ., Auguste Francotte. Varia 2011:4, s 5-11.

Museer, samlingar, auktioner mm.

Alm, J., Rustkammaren på Örbyhus slott. NS III 1953, s.32-41.
Areen, E., Den Nordinska vapensamlingen i Falun. II 1927-28, s.62-64€.
Berg, O.P., Det nya Armémuseum sett med en blankvapenintresserads ögon. Varia 2001:1, s 3-7.
Benckert, G ., Vårens vapenpriser. Varia 2-3 1977, s. 32-33.
Ekfeldt, A., Vapenmuseum i Eskilstuna. Varia 1974, nr 4.
Ekstrand, G., Internationell museikonferens i Leningrad och Moskva. Varia 2-3, 1977, s. 26-29.
Fleetwood, G., Ett furstbiskopligt Lübeck'st rustkammarmärke VII 1940-41, s. 98-103.
-,Rustkammaren på Jälunda. IV 1932-33, s. 24-57€.
Green, M ., Berättelser på vapen (i Livrustkammaren). NS XXVII 2012, s 4-114.
Kinman, S., Armémuseums studiesamling av blankvapen och handeldvapen öppnad. Varia 2002:2, s 4-8.
-,Henk Visser och hans samling. Varia 2007:4, s 21-24.
Kuylenstierna, O., Artillerimuseums minnesutställning 1927. II 1927-28, s. 50-52.
Meyerson, Å., Armouries in Sweden. NS XIII 1973, s. 55-76.
-,Carl Gustaf Wrangels rustkammare. Varia 1974 nr 1, s. 23-24.
Rangström, L ., Krigsbyten på Skokloster. Varia 1-2 1978, s. 3-37.
Schreeb, T.von., Auktioner: Th Jakobsson, Jean Jahnsson, Helge Boberg IV samt V,VI o X.
-,Samling von Schreeb, Stockholm. I 1926, s.30-44€.
Seitz, H ., C.A.Söderlunds vapensamling. NS VII 1961, s. 46-60.
-,Elghammarsamlingen i belysning av några vapenhistoriska problem. NS VI 1959, s. 69-92.
Skoog, O., Armémuseum svarar. Varia 1975.
Wennberg, K., Sällsyntheter i djupaste Södermanland. (hjullåspistoler) Varia 1998:1, s. 4-9.
-,Vapensamlingen i Liechtenstein. Varia VI 1983, s. 9-16.

S Krigsväsen

Krigsväsen Sverige
Kinman, S., Stridstaktik i Karl XII:s armé. Varia 2000, nr 1, s. 32-42.
Thordeman, B ., Medeltida folkvapen. VII 1940-41, s. 55-66.
Warfvinge, S., Svenskt pansar under 1920-talet. Varia 2-3 1977, s. 5-17.

Fanor, fälttecken, trofeer

Danielsson, A., Riksvapnets sköldemärken på danska 1600-talsfanor. NS X 1966, s. 27-58.
Ericson, L., "Inventeringen av Södermanlands regementes äldre fanor 1844". NS XV 1984, s. 39-50.
Schreeb, T. von , Fanor och standar enligt Carl XII.s förordningar 1717 och 1718. VII 1940-41, s. 7-30.
Seitz, H ., Karl X Gustavs förordning om fälttecken för armén 1654. VIII 1942-43, s. 63-78.
-,Ryttarstandar från Gustav II Adolfs tid. NS I 1951, s. 25-33.
Törnquist, L., Bergsregementet Falun – spårade karolinska fanor., Varia 2020, nr 4, s 18-29.
-,Danska Brigadens fana, Varia 2017:4, s 7-16.
-,Det lilla svärdet, Varia 2018, nr 3, s 23-29.
-,En livfana för Prins Gustav. Varia 2006:1, s 4-11.
-,Ett garnisonsregemente och dess fanor. Varia 2009, nr 3, s 12-18.
-,Ett löst och ett kvarstående problem – ett standar och en dragonfana i den danska trofésamlingen. Varia 2011:4, s 12-18.
-,Ett omvärderat kompani -och ett mystiskt livstandar. Varia 2013:4, s 18-31.
-,"Ett återupptäckt standar för Livregementet till häst". XV 1984, s. 9-14.
-,Ett överblivet standar från Stora Nordiska Krigets slutskede. Varia 2007:4, s 13-18.
-,Fanor och standar vid de tillfälliga regementena under Stora nordiska kriget 1700-1721, NS XXXV 2020.
-,Fanor och standar vid värvade förband 1686-1815. NS XXXVII 2022.
-,Fanorna vid de svenska liv- och hustrupperna. NS XXI 2006, s 5-96(+pl.)
-,Fanor vid detacherade förband 1944-1945. Varia 2005:3, s 16-21.
-,Fel men ändå rätt -ett brevkort berättar, Varia 2023, nr 1, s 5-9.
-,Flaggan som bataljonsfana, Varia 2014, nr 3, s 16-36.
-,Från barock till rokoko – skifte av fanmodeller i mitten av 1700-talet. Varia 2013:1, s 7-23.
-, Identifierade fanfragment. Varia 2015:3, s 4-12.
-,Infanteriets fanor 1761-1900. NS XXXIII. Årsbok 2018.
-,Infanteriets fanor m/1686. NS XXX, Årsbok 2015.
-,Ingermanländska dragonregementet. I Varia 2015:4, s 4-18.
-,Karelska lantdragoner - återbruk av gamla dragonfanor och nya av modell 1686, Varia 2016, nr 2, s 15-27
-,Kavalleriets standar och dragonfanor m/1686. NS XXXII, Årsbok 2017.
-,Landskapsfanornas renässans, Varia 2015, nr 1, s 19-42.
-, Livgardets karolinska fanor.Varia 2022, Nr 2, s 13-25.
-,Livdragonregementet – från värvat till rusthåll. Varia 2013:3, s 23-35.
-,Med konglig krona öfwer och draka wingar omkring. Varia VI 1981, s. 3-34.
-,Mobiliseringen 1689 som inte blev av. Varia 2012:4, s 25-33.
-,Städernas borgerskaps militärkårer och deras fanor och standar. NS XXXVIII 2023, s 43-100.
-,Svenska arméns fälttecken i Slaget vid Axtorna 1565. Varia 2006:2, s 11-24.
-,Tre bevarade fanor från Stora nordiska krigets dagar. Varia 2012:3, s 18-34.
-,Två standarsviter från Stora nordiska kriget, som blev "hyllvärmare", Varia 2013:2, s 13-23.
-,Uppländska ståndsdragoner under skånska gripen.. Varia 2012:2, s. 21-31.
Wennerholm, B., Fälttecken – från instrument för lojalitet till trofé, Varia 2018, nr 3, s 4-22.
-, Kungl Maj:ts Livregementes till häst karolinska silverpukor – ett trehundraårsminne av Poltavaslaget. NS XXV 2010, s 5-54.
Wernstedt, F., Några standar och dragonfanor med enkelt och dubbelt namnchiffer CRS. X 1948, s. 82-88.
Westman, E ., Fanor och beklädnad vid det inhemska fotfolket under 15- och 1600-talen. II 1927-28, s. 32-49.

Artilleri

Alm, J., "Zintrör". NS III 1953, s. 26-31.
Belfrage, N., Skolskjutning med regementsstycken på Karl XII:s tid. X 1947-48, s. 76-81.
Cederström, R., Gustav Vasa kanonen på Nieswiez VIII 1942-43, s. 17-22 och Varia 2022, nr 3, s 4-11.
Hammarskiöld, L., Gilius Packet. En märklig artilleriexpert på 1500-talet. VIII 1942-43, s. 5-16.
Jakobsson, Th., Artilleriets uniformering och mundering under Carl XI, Carl XII och Fredrik I. X 1948, s. 20-47 och Varia 2022, Nr 2, s 26-40.
-,Artilleriets uniformering och mundering under Carl XI, Carl XII och Fredrik I.Varia 2022, Nr 2, s 26-40.
-,Föregångare till Åkers bakladdningskanoner. NS II 1952, s. 7-14.
-,Kanontroféritningarna och deras tillkomst. IX 1944-46, s. 22-39.
-,Tillverkarmärken och sifferuppgifter å svenska artillerieldrör i Armémuseum. VII 1940-41, s. 31-45.
-,Äldre svenska kanoner i Riga. V 1934-37, s. 84-88€.
Lindwall, Å., "En dyrbar svensk trofé". Kring ett sachsiskt regementsstycke i Armémuseum. XII 1970, 3-48.
Norgren, R., Järnvägsartilleri. NS XXII 2007, s 5-58.
Rangström, L ., Efterlyses: Styckgjutaren Laurentius Mayer. Varia 2-3 1977, s. 18-25.
Rausing, G., Kanonerna i Filipstad. NS XVI, s. 29-38.
Schneider, H., Zürich kauft schwedisches Geschützmaterial. NS XIII 1973, s. 51-53.
Schreeb, T. von., Drallmätare. I 1926, s. 28-29 och Varia 2020, nr 3, s 38-40.
Thomas, B., Des Fürsten Nikolaus Christoph Radiziwill Geschützrohre aus Nieswiez, NS VI, 1959, s. 5-37.
Törnquist, L.,En smidd och räfflad kanon i AM Varia 2022, Nr 1, s 5-12.

Marinen

Drejholt, N ., Fregatten Catharina - kan bärgas. Några troféer från det andra Svensksundslaget den 9 juli 1790. NS XIII 1973, s. 85-98.
Stackell, L., Gamla sedvänjor och bruk på örlogsfartygen. Varia 1996:1, s. 10-11.
-,Gamla sedvänjor på örlogsfartygen. Varia 2015:2, s 26-28.

Fortifikation

Friis, E., Karlsborgs fästning - ett centralförsvarets byggnadsminnesmärke. NS XIII 1973, s. 99-118.
Hellén, B. och Kinman, S., Ritningar till en ny fästning i Tönningen. Varia 2004:4, s 22-37.
Petersen, O.L., På fransk visit. Varia 2005:3, s 4-15.

Blanka vapen

Alm, J., Svenska hirschfängare för militärt bruk. VIII 1942-43, s 97-103.
Askgaard, F., "Drabantkårderne fra Tönning i museumshistorisk belysning". NS XIV 1983, s. 5-16.
Berg, O.P., Blankvapen på auktioner i Stockholm. Varia 2010:4, s 3-7.
-,Carl Georg Norberg. Varia 2007:2, s 10-27.
-,De första husarerna i Sverige.. Varia 2012:3, s 5-12.
-,Carl Johans och Oscars monogram på klingor. Varia 2006:4, s 8-17.
-,Den "sällsynta" sabeln m/1849. Varia 2012:1, s 4-8.
-,En hederssabels historia. Varia 2008:1, s 15-31.
-,En märklig värja i Livrustkammaren. Varia 2006:1, s 12-23.
-,En svensk sabel i Italien. Varia 2006:3, s 3-17.
-,En svensk värja blir dansk-norsk kårde. Varia 2009:2, s 14-20.
., En sällsynt jägareofficerssabel. Varia 2007:1, s 4-11.
-,En utländsk sabel med svenskt namn. Varia 2000, nr 2, s. 18-23.
-,Ett nästan oanvänt vapen. Varia 2013:1, s 4-6.
-,Från värja till sabel. Varia 2009:3, s 3-11.
-,Furstliga monogram på blankvapen. NS XXIII 2008, s 5-16, färgpl. I-VIII.
-, Gustaf III:s hedersvärjor. NS XVI 1993, s. 9-28.
-,Gustaf III:s hedersvärjor del II. NS XVIII 2003, s 11-30.
-,Hedersvapen för riksståthållare. Varia 2010:3, s 13-24.
-,Hedersvapen utdelade under konung Carl Johans tid. NS XXIV 2009, s 5-49.
-,Hovmarskalkens sabel. Varia 2008:2, s 18-23.
-,Hovsvärdfejaren Abraham Tillberg. NS XXVI 2011, s 5-25.
-,Kronprinsens Regementes sabel byter år. Varia 2011:2, s 18-23.
-,Märken på gamla klingor. NS XIX 2004, s 3-28.
-,Sabel m/1808 för artilleriet. m/1893. Varia 2012:4, s 33-38.
-,Savolaxsabeln. Varia 1998, Nr 2, s. 22-31.
-,Sven Håkansson Krååk. Varia 2007:3, s 4-15.
-,Styrskenor på sablar. NS XXVII 2012, s 115-138.
-,Västgöta Kavalleriregementes officerssabel m/1791. Varia 2007:4, s 5-12.
Christensson, A-M. et al., Konservering av två värjor, Varia 2017, nr 1, s 6-22.
Corswant-Naumburg, I. von , Vapen i gotländska kyrkor. NS XIII 1973, s. 43-50.
Daggfeldt, B., Bruse förde lanklans – ett tolkningsförslag. Varia 2011:1, s 3-23.
Dingertz, S., Klingsmidet i Eskilstuna – smedsläkten Dinger. Varia 2009:2, s 21-31.
-,Värjan på väggen – kyrkvärjor i Blekinge. Varia 2002:2, s 9-25.
-,Värjan på väggen II (Ld 1-9) Varia 2002:4, s 9-21.
-,Värjan på väggen III (Ld 10-18) Varia 2003:1, s 2-19.
-,Värjan på väggen IV (Ld 11-30) Varia 2003:2.
-,Värjan på väggen V (Ld 31-38) Varia 2003:3, s 9-27.
-,Värjan på väggen VI (Ld 39-48) Varia 2003:4, s 28-44.
-,Värjan på väggen VII (Ld 55-63) Varia 2004:1, s 4-17.
Drejholt, N ., Karlshamn 1812. Varia 2002:3, s 4-12.
Ekberg, T., Fem kyrkvärjor i Uppland. NS VI 1959, s. 51-61.
-,Fem 1600-talsvärjor i ärkestiftet. NS XI 1968, s. 11-28.
-,Fyra blanka vapen i Österåkers kyrka i Södermanland. NS VII 1961, s. 32-45.
-,Värjor i Upplandskyrkor. NS V 1957, s. 5-36.
Fleetwood, G., Klingprobering och proberstämplar på 1600- och 1700-talsvärjor. I 1926, s. 23-27.
Hellén, B., Drabantvärja modell 1701 – ett inlägg i debatten. Varia 2001:1, s 40-49.
-,Karolinska kavalleriofficersvärjor med mässingsfästen. Varia 2001:4, s 2-17.
- och Kinman, S., Det karolinska kommendervärjfästets slutliga form - en detaljanalys för närmare tidbestämning. Varia 2000, nr 3, s.
Hellner, B., En karolinsk värja och dess ägare. NS VI 1959, s. 62-68.
-,Fem franska sablar i Livrustkammaren. NS IX 1964, s. 5-12.
Hermfelt, M., Vart tog drabantvärja modell 1701 vägen? Varia 2001:1, s 30-39.
Holmbäck, S.,Drabantvärja m/1701 i nytt ljus.Varia 2020, nr 2, s 22-31.
Kinman, S., 1717 års vapenmodeller.Varia 2017, nr 2, s 27-40.
-,Carl Johan Ljunggrens sabel. Varia 2001:2, s 8-21.
-,De karolinska värjtypernas ursprung. Varia 2002:2, s 26-53.
-,De svenska kavalleriofficersvärjorna vid 1600-talets mitt och en av dem på villovägar. Varia 2014, nr 2, s 22-33.
-,De svenska husarerna under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varia 1999, nr 3, s. 24-43.
-,Drabantofficersvärjor, Varia 1999, nr 2, s. 8-46.
-, Drabantvärja m/1701. En 300-åring som fascinerar. Varia 2001:1, s 8-29.
-,Dragonernas ursprung och utveckling i Sverige till och med Gustavianska tiden. Varia 1998:1, s. 14-36.
-,Edged weapons in Sweden. NS XXIX, 2014.
-,En intressant finsk svärdstyp omkring år 1200. Varia 2015:4, s 29-40
-,En mästerlig värja och mästarna bakom den. Varia 2005:3, s 22-35.
-,Ett sensationellt värjklingfynd. Varia 2009:3. s 19-32.
-,Franska pistoler före år 1700, NS XXXIV, 2019, s 6-60.
-,Furbishers in Sweden - Svärdfejare i Sverige. NS XXXI, Årsbok 2016
-,Furbishers in Sweden - Svärdfejare i Sverige. SVHS Nya serien XXXI, årsbok 2016. 140 sidor
-,Horns värja 1769. Varia 2015:2, s 37-44.
-,In Te Crediamus Christi - inskription på ett 1100-talsvärd, Varia 2016, nr 1, s 27-32.
-,Karl XI:s underofficersvärjor. Varia 2000:2, s. 24-39.
-,Karolinska officersvärjfästen av "specialtyp". Varia 2003:3, s 28-51.
-,Karolinska värjfynd. Varia 2000:2, s. 14-17.
-,Liewens projekt, Horns värja och de svenska pallaschmodellerna för manskap. Varia 1998:2, s. 32-66.
-,Romanska svärd med knapp typ N. Varia 2015:3, s 34-36.
-,Svenska manskapsvärjor med sidobygelfästen. Varia 1999, Nr 1, s. 20-46.
-,Tidigkarolinska befälsvärjor med ”halva” fästen – resultat av kyrkoinventeringen. Varia 2020, nr 3, s 23-37.
-,Tidigkarolinska kommendervärjor. Varia 2004:1, s 18-42.
-,Tillägg till inventeringen av Linköpings stift, NS XXXVI 2021, s 159-166.
-,Tillägg till inventeringen av Skara stift, NS XXXVI 2021, s 167-168.
-,Tönningvärjorna är verkligen svenska drabantvärjor m/1701 – äntligen beviset. Varia 2004:4, s 9-21.
-,Underofficersvärjorna i Sverige t.o.m. Karolinska tiden. Varia 2010:4, s 20-46.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Göteborgs stift. NS XX 2005, s 159-242.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Härnösands och Luleå stift. NS XXVII 2012, s 139-234.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Karlstad stift. NS XXV 2010, s 131-183.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Linköpings stift. NS XVIII 2003, s 31-190.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Lunds stift. NS XXVIII 2013, s 11-240.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift. NS XIX 2004, s 29-173.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Strängnäs stift. NS XXIV 2009, s 58-192.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Uppsala stift. NS XXIII 2008, s 17-200.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Visby och Stockholms stift. NS XXVI 2011, s 69-203.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Växjö stift. NS XXI 2006, s 97-235.
-,Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Västerås stift. NS XXII 2007, s 59-208.
-,Vapenverkstäderna i Passau. Varia 2014, nr 1, s 16-34.
-,Vapensamlingen i Östergötlands museum i Linköping, NS XXXIV, 2019, s 61-160.
-,Vapensamlingen i Kulturhistoriska museet i Lund, NS XXXIV, 2019, s 161-197.
-,Vapenhistorisk inventering av Norrköpings museum. NS XXXVI 2021, s 5-114.
-,Vapenhistorisk inventering av Södermanlands museum. NS XXXVIII 2023, s 121-196.
Lenk, T., Arméns officerares gåva till Magnus Brahe 1840. VIII 1942-43, s.38-42.
-,Slagsvärdet som maktsymbol. IX 1944-46, s. 40-54 och Varia 2019, nr 3, s 4-20.
Lindbergh, K., Japanska svärd. Vapen som konst. Varia 2006:2, s 25-36.
Lönnberg, E., Kyrkvärjor i Jönköpings län. IX 1944-46,s. 59-97.
McDougall, J., A British cavalry sabre with possible connection to the pope's volunteers duning the wars of Italian unification. Varia 2010:1, s 3-9.
-,A Sinhalese kastane of 18th century Ceylon. Varia 2004:2, 20-27.
-,The Espada Ancha or Machete of Northern Mexican Frontiers and Spanish Southwest from the 18th through 19th centuries NS XXXVIII 2023, s 101-120.
Nordström, L., Den efterkarolinska värjan och rokokon. NS XIII 1973, s. 77-84.
-,Ett tidigt korgfäste. Varia 1975, nr 2, s. 14-19.
-,Fyra sablar med silverfästen. Varia 1974 1, s. 21-22.
Norman, A., A note on some civilian swords about 1635-50. Varia 1976, nr 4, s. 81-92.
Rasmussen, P., Skötsel och vård av en vapensamling. Varia 2013:4, s 4-17.
Rasch-Engh, R., De norska vapenyxorna. Varia 2012:1, s 9-34.
-,En förnäm jakt. NS XXVI 2011, s 26-68.
-,En tidig norsk officersvärja 1650-60Varia 2021, nr 4, s 4-9.
-,Helvigs kavallerisabel m/1807 i Norge. Varia 2011:2, s 11-18.
-,Norska befästningar i BohuslänVaria 2021, nr 1, s 4-22.
-,Nyupptäckt sabel för ridande officer vid ”Det norske kavallerigardet” i StockholmVaria 2020, nr 2, s 32-34.
-,Militaere våpen i en overgangstid. NS XXV 2010, s 55-85.
-,Norska officerares begravning och deras efterlämnade vapen. Varia 2011:1, s 24-44.
-,Slagfältets drottningar – de tidiga järnfästade värjorna. Varia 2011:4, s 29-39.
-,Svenska soldatvapen i Frederik IV:s Norge. Varia 2013:3, s 4-14.
-,Två medeltidssvärd från Hallingdal. Varia 2015:3, s 13-26.
Rinman, S., (Utdrag ur) Försök till Järnets Historia. (samt:) Lefnadsteckning af Sven Rinman. Bearb. Robert G. Lundberg. Varia 2012:2, s 10-20.
Saers, J., Äldre järnålderns relikter på en turkisk kilijs gehäng. Varia 1974, nr 2, s. 35-37.
Schreeb, T. von, 1708 års värja och Lifskvadronens värjor m/1717. II 1927-28, s. 53-58€.
-,Drabantromantik. Carl XV:s drabanter. NS I 1951, s. 3-24.
-,Gustavianska pallasher. VI 1938-39, s. 3-43€.
-,Karolinska värjor. V 1934-37, s. 5-83€.
-,Karolinska värjor. Några tillägg. VIII 1942-43, s. 129-141.
-,Karolinska värjor. Tillägg II. Pikenerarvärja 1674, Två karolinska 1800-talsvärjor, Carl XII.s försvunna värja. NS III 1953, s. 42-54.
-,Livgardets beväpning och beklädnad från Christina till Carl XII. Varia 1996:1, s. 7-9.
-,Om officerssabeln m/1859 och dess konstruktör. NS I 1951, s. 53-54.
-,"Uniformsvärjor". VI 1938-39, s. 60.
-,Våra första sabelmodeller. IX 1944-46, s.103-107.
Seitz, H., Den tidigkarolinska kommendervärjan. X 1948, s. 48-61.
-,Det försilvrade fästet - ett sällsynt fall. NS VII 1961, s. 5-14.
-, Eisenhauer. The Concept and its Implication. NS V 1957, s.37-52.
-,Några drag av de blanka vapnens internationella spridning under 1500-talet. Varia 2000, nr 2, s. 6-13.
-,Rikssvärden och Gustav Vasas bruksvapen. Varia 2000, nr 1, s. 2-15.
-,Saxvapnens nomenklatur och dess förutsättningar. Varia 2014, nr 1, s 4-15.
-,Tidigkarolinska officersvärjor med "halva" fästen. NS II 1952, s. 57-73 och Varia 2020, nr 3, s 23-37.
-,Tidigkarolinska värjfästen med sidobyglar. NS III 1953, s. 17-25.
-,Till värjans terminologi. IX 1944-46, s.7-21.
-,Trettioåriga krigets svenska armévärja. NS I 1951, s. 43-52.
Sjunnesson, T., Sabel m/1804 för Skånska Linjedragonregementet, Varia 2016, nr 2, s 36-40
Smith, O., Karolinske Kaarder i Töjhusmuseet i Köbenhavn. IV 1932-33, s. 58-67€.
Terenzi, M., de VITA, En av Urban VIII invigd klinga - ett dateringsproblem. Varia 1975, nr 1.
Wennerholm, B., Flygvapnets stickert m/1930. Varia 2008:4, s 14-32.
Vensild, H ., Knivar med skaft från värjor – värjknivar? Varia 2008:2, s 11-17.
Yggeseth, M., Soldatkårdens (Komissvärjans) utseende omkring 1640, noen betraktningar. NS XV 1984, s. 51-56.
-,Soldatvärjan 1640-1653. Varia 2022, Nr 1, s 13-23.

Fäktning

Belfrage, N., Något om fäktning i armén på 1600-talet IX 1944-46, s.98-102.
Hellsten, N., Fäktning med rappir och vänsterhandsdolk. NS III 1953, s. 5-16.
-,Kort orientering i gammal och ny fäktlitteratur. VIII 1942-43, s. 23-34.
-,Något om 1600-talets värjfäktning. NS IV 1955, s. 57-76.
-,Något om 1600-talets värjfäktning. Varia 2017, nr 3, s 17-39.
Kinman, S., Fäktning – bilder ur gamla fäktböcker. Varia 2004:2, s 14-19.

Pansar

Rasmussen, P., Den första stridsvagnen. Varia 2014, nr 1, s 39-43.

Stångvapen

Alm, J., "Zintrör". NS III 1953, s. 26-31.
Berg, O. P ., Pik m/1697. Varia 2010:2, s 10-14.
Kinman, S., Historien bakom en officerssponton. Varia 2003:2, s 37-42.
Petersen, O.L., Hillebarder med halvmåneformigt yxblad. Varia 2006:2, s 37-44.
Schreeb, T von , Kurzgevär och Korsgevär. III 1929-31,s. 115. (Se NS I, s.59)
-,Modell å bardisan 1701. VI 1938-39, s. 60.
-,Pikarnas längd 1667. VI 1938-39, s. 60.

Eldhandvapen, ammunition

(Anonym), Några betraktelser med anledning af de i kursen beskrivna eldhandvapnen (1877) Varia 2002:3, s 28-45.
Albèrt, A., Smålänningar, Ytterligare komplettering , Varia 2019, nr 4, s 11-13.
Alm, J ., En "lodbössa" från tidigt 1400-tal. NS IV 1955, s. 5-10.
-,Musköter för gesvinta skott. NS II 1952, s. 52-56.
-,Några intressanta låskonstruktioner å svenska för militärt bruk avsedda handeldvapen. III 1929-31, s. 85-104.€
-,Svenska muskötsnapplås på Carl XI.s tid. V 1934-37, s. 89-9 och Varia 2019, nr 1 s 35-40 €.
Berg, O.P., Den äldsta svenska bajonetten. Varia 2001:3, s 12-15.
-,Offrells första revolverkonstruktion. Varia 2001:4, s 18-25.
-,Projektsablar före m/1893. Varia 2008:4, s 4-9.
Boccia, L ., Nicolas Colas à Sedan: The Bardini pistols. Varia 4 1977, s.5-25.
Cederlöf, O ., A.P. Sjöbergs experimentgevär. NS VIII 1961, s. 15-31 och Varia 2022, Nr 1, s 24-44..
-,Bössa med ryskt kejserligt namnchiffer. NS XI 1968, XI 1968, s. 45-67.
Cederström, R ., Pistol- och stockmakaren Peter Rundberg i Jönköping. I 1926, s.10-14 och Varia 2018, nr 4 s 4-15.
Drejholt, N ., Småländska mässingspistoler i Livrustkammaren. Varia 1974, nr 2, s. 27-34.
Ekfeldt, A., En ovanlig karbinbajonett. Varia 1998:1, s. 10-13.
-,Tysta vapen och andra. Några minnesanteckningar från 1940- och 1950-talens finkalibriga vapenutveckling. NS XIII 1973, s. 119-127 och Varia 2022, nr 4, s 6-15.
Gaier, C., The 1st grape-shot patent revolver. Varia 1 1977, s. 2-12.
Hanno, Bidrag till studiet av Jukkasjärvibössan. Varia 1974, nr 3.
Hansson, J., De svensk-norska revolverförsöken år 1877. Varia 2012:1, s 35-52.
Hermansson, Å., Något om europeisk vapenteknik i 1600-talets Japan. Varia VII 1982, s. 11-18.
Hoff, A., En dansk Vurdering af svenske Perkussionsvaaben i 1830'erne. VIII 1942-43, s. 86-96.
-,En karoliners danske pistoler. NS II 1952, s. 46-51.
-,Gottorpmesteren. NS V 1957, s. 53-74 och Varia 2021, nr 4, s 10-38.
-,Luftbösser fra 1600-årene. NS IV 1955, s. 35-56 och Varia 2021, nr 2, s 10-37..
Jakobsson, Th., De långa handeldvapnens utvecklingshistoria. Varia 1996:1, s. 3-6.
Kinman, S., 1717 års vapenmodeller.Varia 2017, nr 2, s 27-40.
-,Bestämning av en 1600-talspistol. Varia 2007:1, s 51-55.
-,De första magasins- och repetervapnen. Varia 2005:4, s 20-33.
-,De första svenska militära slaglåsvapnen. Varia 2002:4, s 22-43.
-,De svenska husarerna under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varia 1999, nr 3, s. 24-43.
-,Det sachsiska drabantlivgardets pistolbeväpning. Varia 2008:3, s 29-44.
-,Dragonernas ursprung och utveckling i Sverige till och med Gustavianska tiden. Varia 1998, Nr 1, s. 14-36.
-,En hjullåspistol berättar. Varia 2013:2, s 30-39.
-,En osignerad svensk kavalleripistol från Jönköping. Varia 2009:1, s 24-34.
-,Ett tidigkarolinskt "katthuvud". Varia 2006:1, s 24-34.
-,Erik Siöblad och änterbilspistol m/1703 – 300-årig vapenhistoria. Varia 2003:4, s 4-10.
-,François Le Couvreux, Arquebusier du Roi. Varia 2010:3, s 32-36.
-,Franska pistoler före år 1700, NS XXXIV, 2019, s 6-60.
-,Långa hjullåspistoler 1590-1620, Varia 2016, nr 4, s 25-37.
-, Savage-North Revolvrar, Varia 2017, nr 1, s 29-36.
-,Paul Nielsen Norman – Bohuslänningen som blev kunglig bössmed., Varia 2020, nr 4, s 4-17.
-,Svenska tändnålsgevär och deras kontinentala föregångare. Varia 2000, nr 3, s
-,Tillverkning av eldhandvapen i äldre tider. Varia 2007:2, s 28-43.
-,Två franska eldhandvapen med svensk proveniens. Varia 2018:1, s 28-40.
-,Två pistoler av Daniel Rollof. Varia 2010:3, s 25-31.
-,Uppfinningen av flintlåset och två tidiga franska flintlåspistoler. Varia 2013:4, s 33-42.
-,Vapensamlingen i Östergötlands museum i Linköping, NS XXXIV, 2019, s 61-160.
-,Vapenhistorisk inventering av Södermanlands museum. NS XXXVIII 2023, s 121-196.
-,Vapensamlingen i Kulturhistoriska museet i Lund, NS XXXIV, 2019, s 161-197.
-,Vapenhistorisk inventering av Norrköpings museum. NS XXXVI 2021, s 5-114.
Knoll, R., Tyska armépistoler. Varia 2006:3, s 18-41.
Kämpe, I., En kejserlig gåva. En bakladdad hagelbössa med flintlås. Varia 2002:4, s 4-8.
-,Ett ovanligt pistolpar från flintlåsets uppkomsttid, ca 1630. Varia 2003:3, s 4-8.
-,Jakob Georg Sandberg - den okände vapenkonstruktören. Varia 1998, nr 2 s. 2-21.
Lagerfjärd, A., Bottniska bössor. NS XX 2005, s 5-158.
-,Bössmide i norr. NS XVI 1993, s. 39-88.
Larsson, P.,Karbin, reparationsmodell 1815-20. Varia 2019, nr 4, s 35-40.
Lenk, T., De franska hjullåsvapnen, Varia 2022, nr 3, s 17-40.
-,Flintlåsets uppkomst. Varia 2007:1, s 12-50.
-,Flintlåstillverkningens införande i Sverige (I). Varia 2008:2, s 24-42.
-,Flintlåstillverkningens införande i Sverige (II). Varia 2008:3, s 8-28.
-,Nordiska snapplåsvapen. NS II 1952, s. 15-45 och Varia 2020, nr 1, s 4-39..
-,Signerade svenska bösstockar. X 1948, s. 67-75 och Varia 2021, nr 3, s 4-14.
-,Varhakeproblemet. VII 1940-41, s. 46-54.
Lilliehöök, G. W ., Sjögrens automatiska vapenkonstruktioner. Varia 1999, Nr 2, s. 4-7.
Lindkvist, A., Per Gustafsson - den mytomspunne allmogemästaren från Kassmyra, Varia 2016, nr 1, s 18-26.
-,Tankar kring det svenska snapslåset och allmogens vapentillverkning, Varia 2016, nr 3, s 14-23.
Lönnberg, E., Några anteckningar om Ronneby faktori. VIII 1942-43, s. 43-62 och Varia 2019, nr 4, s 14-34..
Malmborg, G., Bössmedsfamiljen Metzger. III 1929-31, s. 105-111.
-,Från Stockholms pistolsmedsämb.s sista dagar. III 1929-31, s. 80-84.
-,Tre hittills okända 1700-tals pipsmeder i Sverige. II 1927-28, s. 59-61.
Mathisen, P., Hölster för svenska Walther HP m/39. Varia 2013:3, s 36-43.
Meyerson, Å., Europeiska vapentillverkningsorter på 1750-talet. VIII 1942-43, s.107-118.
Nilsson, H., Hållbarhet av ammunition. NS XI 1968, s. 29-44.
Ombäck, E., Biografiska noteringar om släkten Stille., Varia 2020, nr 2, s 4-21.
-,Det tillverkades inte bara smålänningar i Ödestugu,, Varia 2019, nr 2, s 14-26.
-,En ungersk pistolsmed i Jönköping, Varia 2022, nr 4, s 16-19.
-,Gossen Jonas Andersson från Tyskängen i Hakarp blir Pistolsmeden Jonas Mogren i Jönköping,, Varia 2019, nr 1, s 4-19.
-,Jönköpingsutställningen 1943,Varia 2019, nr 4, s 4-10.
-,Kolare och pipvällare från Rogberga socken – Biografiska noteringar om släkten Westberg.Varia 2020, nr 4, s 30-40.
-,Mordet på pistolsmeden Sven Svensson 1647Varia 2019, nr 3, s 32-37.
-,Några anteckningar om Smedbyn och Stockmakarbyn i Huskvarna Varia 2021, Nr 3, s 21-34.
-,Pistolmakarsläkten Wisp i Jönköping Varia 2018:1, s 15-27.
-,Pistolsmeden och åldermannen Petter Sellegren i Jönköping, Varia 2022, nr 3, s 12-16.
-,Petter Liten - pistolsmeden på svenska maden Varia 2017, nr 3, s 5-16.
-,Petter Ljungkvist, pistolsmeden från Tyska maden Varia 2017:4, s 28-40.
-,Pistolsmederna Blåberg i Stora Blåhult och Bredegården. Varia 2021, nr 1, s 23-40.
-,Släkten List - tre generationer pistolsmeder i Jönköping under 1600-talet,, Varia 2018, nr 4, s 16-35.
-,Smålänningar i dubbel bemärkelse,, Varia 2019, nr 1, s 4-19
-,Spinken, Strömsten, Westman och Fuchs. Släktskap mellan några svärdfejare i Jönköping, Varia 2018, nr 3, s 30-40.
-,Vapensmederna Bortei i Jönköping,, Varia 2018, nr 2, s 29-40.
Petersen, O. L ., Nicolaj Johan Löbnitz –en man och hans uppfinning. Varia 2005:1, s 20-29.
Petroni, S., "Gouv.kiau.4." An extraordinary navy Luger. Varia 2010:4, s 8-19.
Rasch-Engh, R ., Den svenske tradisjonen innen norske våpen. Varia 1985.
-,En gammal jernbeslått militaerpistols historie. Varia 2010:1, s 9-24.
-,Krag-Peterssons magasingevär, Varia 2018:2, s 17-28.
-,Militaere våpen i en overgangstid. NS XXV 2010, s 55-85.
-,Norsk flintlåspistol m/1711 för dragonofficer. Varia 2011:3, s 5-17.
-,Norska marinens första slaglåsvapen, Varia 2023, nr 1, s 23-40.
-,Snapplåsbössor i Norge, Varia 2016, nr 4, s 5-24.
-,Svensk pistol m/1738 i Norge.Varia 2019, nr 3, s 21-31.
-,Svensk-norskt vapensamarbete under unionstiden 1814-1905. Varia 2012:2, s 32-47.
-,Vapensamarbete mellan Sverige och Norge under unionens senare tid. Varia 2012:4, s 4-17.
Rangström, L ., Två Skoklosterbössors irrfärder. Varia 1974 nr1, s. 1-7.
Rasmussen, P., 455 Webley Auto, Varia 2017, nr 1, s 23-28.
Auguste Francotte. Varia 2011:4, s 5-11.
-,Bössmakare Schilling. Varia 2012:4, s 39-44.
-,Colt - hur det började, Varia 2016, nr 3, s 33-36.
-,En mystisk vapentyp. Varia 2018:2, s 4-14.
-,En mystisk vapentyp. Varia 2015:2, s 15-25.
-,Howdah-pistoler. Varia 2013:2, s 24-29.
-,Kalashnikov – lika dansk som rødgrød med fløde! Varia 2013:1, s 24-40.
-,Kaliber. Varia 2014, nr 2, s 13-21.
-,Kuchenreuter – åtta generationer bössmakeri. Varia 2013:3, s 15-22.
-,Langenhan, Varia 2016, nr 1, s 33-39.
-,Lefaucheux, Varia 2014, nr 4, s 6-10.
-,Nagantrevolvern, Varia 2016, nr 1, s 4-17.
-,Parabellumpistolen. Varia 2012:3, s 13-17.
-,Parabellumpistolens ursprung, Varia 2016, nr 4, s 38-40.
-,Pauly, Varia 2016, nr 3, s 24-32.
-,Remington Keene. Varia 2014, nr 1, s 35-38.
-,Rudolf Frommer, en framgångsrik ungersk vapenkonstruktör, Varia 2015, nr 1, s 4-18.
-,Spencergeväret, Varia 2014, nr 3, s 11-15.
-,The Husqvarna M 40 pistol. Varia 2011:3, s 24-34.
-,Tändhatten. Varia 2014, nr 2, s 34-38.
-,Skötsel och vård av en vapensamling. Varia 2013:4, s 4-17.
-,Starr-revolvern. Varia 2015:4, s 19-28.
-,Stora kanoner. Varia 2015:2, s 29-36.
-,Svensk Browning m/07. Varia 2015:3, s 27-33.
-,Webley-Fosbery-revolvern - en automatrevolver, Varia 2016, nr 2, s 28-35
Rinman, S., (Utdrag ur) Försök till Järnets Historia. (samt:) Lefnadsteckning af Sven Rinman. Bearb. Robert G. Lundberg. Varia 2012:2, s 10-20.
Schreeb, T. von , Bakladdnings(?)-musköter. IX 1944-46, s. 108-110.
-,David Bars' stora stämpel. VI 1938-39, s. 59.
-,Lodbössan i Norska Finnmarken på 1820-talet. VII 1940-41, s. 104-110.
-,Schema för åtskiljande av de för svenska armén fastställda infanteri- och dragongevärsmodellerna med franskt flintlås. I 1926, s.15-22€.
Spak, F.A ., Bidrag till handeldvapnens historia från och med slaglåsgevärens införande. 2:o Ammunitionen. Varia 1999, nr 3, s. 3-21
Stenberg, P., Ett kungligt kruthorn. Varia 1975.
Ståhl, G., Bössmeder, knektahemman och annat. Albo härad i Småland åren 1620-1624. Varia 2004:3, s 4-15.
Terenzi, M .,, Ett par pistolpipor av Daniel Sadeler. NS X 1966, s. 9-26.
Wennberg, K ., 260 år – Tre mästare att minnas. Varia 2009:1, s 17-23.
-, August Fridrik Hagström - en mångsidig smed och mästare. Varia 1985.
-,"Bröderna Ridderspore". NS XV 1984, s.15-32.
-,Ett märkligt öde. Varia 2003:2, s 11-14.
-,Ett unikt och historiskt pistolpar. NS XXIV, s 50-57.
-,Gåvopistoler, från prins Carl till W.R. Stachelberg. Varia VI 1981, s. 35-40.
-,Intressanta svenska pistoler. Varia 2008:4, s 10-13.
-,Justitieminister Sparres pistolpar. Varia 2011:2, s 8-10.
-,Jönköpingsmästaren Anders Stenberg 1712-49. Varia VII 1982, s 3-10.
-,Sällsyntheter i djupaste Södermanland. (hjullåspistoler) Varia 1998:1, s. 4-9.
-,Tre generationer Domnerus. NS XXV 2010, s 86-93.
-,Vapensamlingen i Liechtenstein. Varia VI 1983, s. 9-16.
-, Drejholt, N. och Kinman, S., Vapenauktion i Linköping anno 1893. Varia 2009:4, s 24-44.
Wiberg, M., Kadettgevär m/1860. Varia 1975, nr 3, s. 30-33.
-,Provskjutning med slätborrat och räfflat gevär. Varia 1974 nr1, s. 8-15.
Viliberg, V. och Hammarwall, A., Några vapen ur Armémusei samlingar. Varia 214, nr 1, s 44-48.
Östling, P.A ., "Di kan skämma bössan så di aldrig kan sikta och skjuta rätt" – Bössor i svensk folktro. Varia 2003:4, s 11-27.

Skyddsvapen, rustningar

Cederlöf, O., Armour during the Vendel period. XIII 1973, s. 11-24.
Ekstrand, G., En "romersk" sköld. Varia 1974, nr 4, s. 51-53.
Fleetwood, G., Harneskprobering och proberstämplar på bröstharnesk enligt Karl XI:s förordning. III 1929-31, s. 77-79 och Varia 2019, nr 2, s 37-40.
Kempe, L., Ett malätet fornminne? Banérskölden. En undersökning av en medeltida sköld. Varia 2005:2, s 8-42.
Kinman, S., En tidigkarolinsk kyrass av David Kohl. Varia 2008:1, s 32-51.
-,Skyddsvapen under västerländsk forntid och medeltid. Varia 2004:3, s 16-55.
-,Tillägg till inventeringen av Karlstad stift. NS XXXVIII 2023, s 195-196.
-,Vikingatidens hjälmar. Varia 2012:4, s 18-24.
Petersen, O. L ., Något om stämplar på 1500- och 1600-talens skyddsvapen. Varia 2004:4, s 4-8.
-,Varifrån? Vilka använde dem? Varia 2005:4, s 14-19.
Petrus, J ., The armour of Ladislas IV in Stockholm. Varia 1976, nr 3, s. 34-47.
Rasch-Engh, R ., Det norske harnisket. Varia 2009:4, s 3-23.
-,Huvudskydd för dragoner. Varia 2013:2, s 40-48.
Schreeb, T. von, Kasketter. IX 1944-46, s. 110-111.
Steneberg,E., De äldre vasarnas livrustningar. Varia 1996:1, s. 12-14.
-,Livrustkammarens Lochnerrustning. VII 1940-41, s. 67-77.
Sundberg, M., Den amerikanska hjälmen. Varia 2002:1, s 20-23.
Thordeman, B ., Ett numismatiskt bidrag till rustningens historia. IX 1944-46, s. 55-58.
-,Nyfunna medeltidshjälmar. VIII 1942-43, s. 35-37.
-,Två nya hjälmar av Vendeltyp. X 1948, s. 62-66.

Uniformer mm.

Bellander, E., En uniformsstudie i Kalmar museum. VIII 1942-43, s. 79-85.
-,Med grip och dyrgripar. Södermanlands regemente och våra äldsta uniformer. NS IX 1964, s. 13-32.
-,Några ryska grenadjärsmössor i Armémuseum. X 1948, s. 89-95.
Berg, O.P., Patronväska för kadett. Varia 2003:1, s 20-27.
-,Svenska kartuschlådor. Varia 1999, Nr 1, s. 2-19.
Eyvang, E., "Unionstiden och den norske uniformer og vaepning". NS XIV 1983, s. 17-34.
Jakobsson, Th., Artilleriets uniformering och mundering under Carl XI, Carl XII och Fredrik I. X 1948, s. 20-47.
Kinman, S., De svenska husarerna under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varia 1999, nr 3, s. 24-43.
-,Dragonernas ursprung och utveckling i Sverige till och med Gustavianska tiden. Varia 1998, Nr 1, s. 14-36.
Schreeb, T. von, Drabantromantik. Carl XV:s drabanter. NS I 1951, 3-24.
-,Flaxar. IX 1944-46, s. 115.
-,Karpuser. IX 1944-46, s.111-114.
-,Kasketter. IX 1944-46, s. 110-111.
-,Kyller. IX 1944-46,s.115-124.
-,Livgardets beväpning och beklädnad från Christina till Carl XII. Varia 1996:1, s. 7-9.
-,Revärer. IX 1944-46, s.124-129.
Törnquist, L ., En finsk grenadjärmössa? Varia 2005:1, s 6-13.
Westman, E., Fanor och beklädnad vid det inhemska fotfolket under 15- och 1600-talen. II 1927-28, s. 32-49.

Särskilda militära förband och enheter

Bellander, E., Med grip och dyrgripar. Södermanlands regemente och våra äldsta uniformer. NS IX 1964, s. 13-32.
Berg, O.P., De första husarerna i Sverige.. Varia 2012:3, s 5-12.
-,Förband med svenskar i utländsk tjänst. Varia 2002:1, s 6-19.
-,Soldattorpstavlor. NS XXV 2010, s 94-130.
Björnstierna, C.M., Kungl . Livregementets Dragoners minnesutställning 1927. II 1927-28, s. 27-31€.
Ericson, L., " Inventeringen av Södermanlands regementes äldre fanor 1844". NS XV 1984, s. 39-50.
Kinman, S., De svenska husarerna under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varia 1999, nr 3, s. 24-43.
-,Det sachsiska drabantlivgardets pistolbeväpning. Varia 2008:3, s 29-44.
-, Drabantofficersvärjor, Varia 1999, nr 2, s. 8-46.
-,Dragonernas ursprung och utveckling i Sverige till och med Gustavianska tiden. Varia 1998, Nr 1, s. 14-36.
Rasch-Engh, R.,När norrmän blev ridande gardister i Stockholm.Varia 2019, nr 2, s 27-36.
Schreeb, T. von, Drabantromantik. Carl XV:s drabanter. NS I 1951, s. 3-24.
-,Livgardets beväpning och beklädnad från Christina till Carl XII. Varia 1996:1, s. 7-9.
Törnquist, L ., Ett garnisonsregemente och dess fanor. Varia 2009, nr 3, s 12-18.
-,"Ett återupptäckt standar för Livregementet till häst". XV 1984, s. 9-14.
-,Ett överblivet standar från Stora Nordiska Krigets slutskede. Varia 2007:4, s 13-18.
-,Fanorna vid de svenska liv- och hustrupperna. NS XXI 2006, s 5-96(+pl.)
-,Fanor vid detacherade förband 1944-1945. Varia 2005:3, s 16-21.
Wennerholm, B ., Kungl Maj:ts Livregementes till häst karolinska silverpukor – ett trehundraårsminne av Poltavaslaget. NS XXV 2010, s 5-54.