Alfabetiskt register efter författare

€ betyder att planscher till artikeln finns i volymen utöver angivna sidor.

(Anonym), Några betraktelser med anledning af de i kursen beskrivna eldhandvapnen (1877) Varia 2002:3, s 28-45.
Alm, J ., En "lodbössa" från tidigt 1400-tal. NS IV 1955, s. 5-10.
-, Musköter för gesvinta skott. NS II 1952, s. 52-56.
-, Några intressanta låskonstruktioner å svenska för militärt bruk avsedda handeldvapen. III 1929-31, s. 85-104.€
-, Rustkammaren på Örbyhus slott. NS III 1953, s. 32-41.
-, Svenska hirschfängare för militärt bruk. VIII 1942-43, s 97-103.
-, Svenska muskötsnapplås på Carl XI.s tid. V 1934-37, s. 89-93 €.
-, "Zintrör". NS III 1953,s. 26-31.
Almgren, B., Ryttarstenen på Sko. NS XIII 1973, s. 25-42.
Andresen, Svenska revolverpatroner. Varia 1975, nr 4.
Areen, E., Birger Elfving. Hedemora gevärsfaktori och Furudals styckebruk. III 1929-31, s. 3-76€.
-, Den Nordinska vapensamlingen i Falun. II 1927-28, s. 62-64€.
-, Det svenska lantvärnet under 1808-09 års krig. VII 1940-41, s. 78-97.
Askgaard, F., "Drabantkårderne fra Tönning i museumshistorisk belysning". NS XIV 1983, s. 5-16.
Belfrage, N., Något om fäktning i armén på 1600-talet IX 1944-46, s.98-102.
-, Skolskjutning med regementsstycken på Karl XII:s tid. X 1947-48, s.76-81.
Bellander, E., En uniformsstudie i Kalmar museum. VIII 1942-43, s. 79-85.
-, Med grip och dyrgripar. Södermanlands regemente och våra äldsta uniformer. NS IX 1964, s. 13-32.
-, Några ryska grenadjärsmössor i Armémuseum. X 1948, s. 89-95.
Benckert, G., Vårens vapenpriser. Varia 2-3 1977, s. 32-33.
Berg, O.P., Blankvapen på auktioner i Stockholm. Varia 2010:4, s 3-7.
-, Carl Georg Norberg. Varia 2007:2, s 10-27.
-, Carl Gottfrid Helvig. Varia 3-4 1978, s. 19-36.
-, Carl Johans och Oscars monogram på klingor. Varia 2006:4, s 8-17.
-, Da Vinci-koden och vapen. Varia 2005:1, s 4-5.
-, De första husarerna i Sverige.. Varia 2012:3, s 5-12.
-, Den "sällsynta" sabeln m/1849. Varia 2012:1, s 4-8.
-, Den äldsta svenska bajonetten. Varia 2001:3, s 12-15.
-, Det nya Armémuseum sett med en blankvapenintresserads ögon. Varia 2001:1, s 3-7.
-, En hederssabels historia. Varia 2008:1, s 15-31.
-, En märklig värja i Livrustkammaren. Varia 2006:1, s 12-23.
-, En svensk sabel i Italien. Varia 2006:3, s 3-17.
-, En svensk värja blir dansk-norsk kårde. Varia 2009:2, s 14-20.
-, En sällsynt jägareofficerssabel. Varia 2007:1, s 4-11.
-, En utländsk sabel med svenskt namn. Varia 2000:2, s. 18-23
-, Ett norskt krigsbyte. Varia 1985 vol VII.
-, Ett nästan oanvänt vapen. Varia 2013:1, s 4-6.
-, Från värja till sabel. Varia 2009:3, s 3-11.
-, Furstliga monogram på blankvapen. NS XXIII 2008, s 5-16, färgpl. I-VIII.
-, Förband med svenskar i utländsk tjänst. Varia 2002:1, s 6-19.
-, Gustaf III:s hedersvärjor. NS XVI 1993, s. 9-28.
-, Gustaf III:s hedersvärjor del II. NS XVIII 2003, s 11-30.
-, Hedersvapen för riksståthållare. Varia 2010:3, s 13-24.
-, Hedersvapen utdelade under konung Carl Johans tid. NS XXIV 2009, s 5-49.
-, Hovmarskalkens sabel. Varia 2008:2, s 18-23.
-, Hovsvärdfejaren Abraham Tillberg. NS XXVI 2011, s 5-25.
-, Infanteriofficersvärjans historia. Varia 2001:2, s 22-39.
-, Kronprinsens Regementes sabel byter år. Varia 2011:2, s 18-23.
-, Miniatyrer. Varia 2010:1, s 3-8.
-, Märken på gamla klingor. NS XIX 2004, s 3-28.
-, Offrells första revolverkonstruktion. Varia 2001:4, s 18-25.
-, Patronväska för kadett. Varia 2003:1, s 20-27.
-, Pik m/1697. Varia 2010:2, s 10-14.
-, Prisutveckling på vapen. Varia 2011:2, s 3-7.
-, Projektsablar före m/1893. Varia 2008:4, s 4-9.
-, Sabel m/1808 för artilleriet. m/1893. Varia 2012:4, s 33-38.
-, Savolaxsabeln. Varia 1998:2, s. 22-31.
-, Soldattorpstavlor. NS XXV 2010, s 94-130.
-, Sven Håkansson Krååk. Varia 2007:3, s 4-15.
-, Svensk värja blir processionssvärd. Varia 2011:4, s 19-28.
-, Styrskenor på sablar. NS XXVII 2012, s 115-138.
-, Svenska kartuschlådor. Varia 1999:1, s. 2-19.
-, Två revolutionsvärjor. Varia 2011:2, s 19-30.
-, Västgöta Kavalleriregementes officerssabel m/1791. Varia 2007:4, s 5-12.
Björnstierna, C.M., Kungl. Livregementets Dragoners minnesutställning 1927. II 1927-28, s. 27-31€.
Cederlöf, O ., A.P. Sjöbergs experimentgevär. NS VIII 1961, s. 15-31.
-, Armour during the Vendel period. XIII 1973, s. 11-24.
-, Bössa med ryskt kejserligt namnchiffer. NS XI 1968, s. 3-10.
-, Slaglåsets introduktion i svenska försvarsmakten. NS XI 1968, s. 45-67.
-, Vapen och konsthistoria. Wahlbom och Leonardo-traditionen. NS VI 1959, s. 38-50.
Cederström, R., Carl Anton Ossbahr I 1926, s. 3-5€.
-, Gustav Vasa kanonen på Nieswiez VIII 1942-43, s. 17-22.
-, Pistol- och stockmakaren Peter Rundberg i Jönköping. I 1926, s. 10-14.
Christensson, A-M. et al., Konservering av två värjor Varia 2017, nr 1, s 6-22.
Czerwinski, A., Tadesz Kosciuszko - A fighter for independence. Varia 1976, nr 4, s. 63-80.
Corswant-Naumburg, I. von, Vapen i gotländska kyrkor. XIII 1973, s. 43-50.
Daggfeldt, B., Bruse förde lanklans – ett tolkningsförslag. Varia 2011:1, s 3-23.
Danielsson, A., Riksvapnets sköldemärken på danska 1600-talsfanor. NS X 1966, s. 27-58.
Dingertz, S., Klingsmidet i Eskilstuna – smedsläkten Dinger. Varia 2009:2, s 21-31.
-, Värjan på väggen – kyrkvärjor i Blekinge. Varia 2002:2, s 9-25.
-, Värjan på väggen II (Ld 1-9) Varia 2002:4, s 9-21.
-, Värjan på väggen III (Ld 10-18) Varia 2003:1, s 2-19
-, Värjan på väggen IV (Ld 11-30) Varia 2003:2.
-, Värjan på väggen V (Ld 31-38) Varia 2003:3, s 9-27.
-, Värjan på väggen VI (Ld 39-48) Varia 2003:4, s 28-44.
-, Värjan på väggen VII (Ld 55-63) Varia 2004:1, s 4-17.
-, Värjan på väggen VIII (Ld 49-52, 64-73) Varia 2004:2, s 28-44.
Drejholt, N., Fregatten Catharina - kan bärgas. Några troféer från det andra Svensksundslaget den 9 juli 1790. NS XIII 1973, s. 85-98.
-, Karlshamn 1812. Varia 2002:3, s 4-12.
-, Småländska mässingspistoler i Livrustkammaren. Varia 1974, nr 2, s. 27-34.
Ekberg, Th., De gångna 40 åren. NS VIII 1963, s. 7-11.
-, Fem kyrkvärjor i Uppland. NS VI 1959, s. 51-61.
-, Fem 1600-talsvärjor i ärkestiftet. NS XI 1968, s. 11-28.
-, Fyra blanka vapen i Österåkers kyrka i Södermanland. NS VII 1961, s. 32-45.
-, Värjor i Upplandskyrkor. NS V 1957, s. 5-36.
Ekfeldt, A., En ovanlig karbinbajonett. Varia 1998:1, s. 10-13.
-, Tysta vapen och andra. Några minnesanteckningar från 1940- och 1950-talens finkalibriga vapenutveckling. NS XIII 1973, s. 119-127.
-, Vapenmuseum i Eskilstuna. Varia 1974, nr 4.
Ekstrand, G., En "romersk" sköld. Varia 1974, nr 4, s. 51-53.
-, Internationell museikonferens i Leningrad och Moskva. Varia 2-3, 1977, s. 26-29.
Ericson, L., Josef Alm - vapenhistorisk forskare och popularisator.(inneh. bibliografi) Varia VI 1983, s. 17-39
-, "Inventeringen av Södermanlands regementes äldre fanor 1844". NS XV 1984, s. 39-50.
Eyvang, E., "Unionstiden och den norske uniformer og vaepning". NS XIV 1983, s. 17-34.
Fleetwood, G., Ett furstbiskopligt Lübeck'st rustkammarmärke VII 1940-41, s. 98-103.
-, Harneskprobering och proberstämplar på bröstharnesk enligt Karl XI:s förordning. III 1929-31, s. 77-79.
-, Klingprobering och proberstämplar på 1600- och 1700-talsvärjor. I 1926, s. 23-27.
-, Rustkammaren på Jälunda. IV 1932-33, s. 24-57€.
Flindt, T ., Tadeusz Kosciuszko - en frihetshjälte. Varia 1976.
-, Zafar Takiya. Varia 1976, nr 3, s. 48-56.
Friis, E., Karlsborgs fästning - ett centralförsvarets byggnadsminnesmärke. NS XIII 1973, s. 99-118.
Gaier, C., The 1st grape-shot patent revolver. Varia 1 1977, s. 2-12.
Green, M., Berättelser på vapen. NS XXVII 2012, s 4-114.
-, Kung Salomos dom..., Varia 2018:2, s 11-15.
Graumann, H., En ogenerad porträttkopiering. X 1947-48, s. 96-99.
Hammarskiöld, L., Gilius Packet. En märklig artilleriexpert på 1500-talet. VIII 1942-43, s. 5-16.
Hanno, Bidrag till studiet av Jukkasjärvibössan. Varia 1974, nr 3.
Hansson, J., De svensk-norska revolverförsöken år 1877. Varia 2012:1, s 35-52.
Hellén, B., Drabantvärja modell 1701 – ett inlägg i debatten. Varia 2001:1, s 40-49.
-, Karolinska kavalleriofficersvärjor med mässingsfästen. Varia 2001:4, s 2-17.
- och Kinman, S., Det karolinska kommendervärjfästets slutliga form - en detaljanalys för närmare tidbestämning. Varia 2000, nr 3, s.
-och Kinman, S., Ritningar till en ny fästning i Tönningen. Varia 2004:4, s 22-37.
Hellner, B., En karolinsk värja och dess ägare. NS VI 1959, s. 62-68.
-, Fem franska sablar i Livrustkammaren. NS IX 1964, s. 5-12.
-, "Heribert Seitz 80 år". NS XV 1984, s. 5-8.
-, Litteratur. NS XII 1970, s. 49-52.
Hellsten, N., Ett jubileum - En återblick (på de gångna 25 åren) X 1948, s. 3-19.
-, Fäktning med rappir och vänsterhandsdolk. NS III 1953, s. 5-16.
-, Kort orientering i gammal och ny fäktlitteratur. VIII 1942-43, s. 23-34.
-, Något om 1600-talets värjfäktning. NS IV 1955, s. 57-76.
-, Något om 1600-talets värjfäktning. Varia 2017, nr 3, s 17-39.
-, Theodor Jakobsson. - Fritz Skaar. Några minnesord. NS III 1953, s. 3-4.
Hermansson, Å., Något om europeisk vapenteknik i 1600-talets Japan. Varia VII 1982, s 11-18.
Hermfelt, M., Vart tog drabantvärja modell 1701 vägen? Varia 2001:1, s 30-39.
Hoff, A., En dansk Vurdering af svenske Perkussionsvaaben i 1830'erne. VIII 1942-43, s. 86-96.
-, En karoliners danske pistoler. NS II 1952, s. 46-51.
-, Gottorpmesteren. NS V 1957, s. 53-74.
-, Luftbösser fra 1600-årene. NS IV 1955, s. 35-56.
Jakobsson, Th., Artilleriets uniformering och mundering under Carl XI, Carl XII och Fredrik I. X 1948, s. 20-47.
-, De långa handeldvapnens utvecklingshistoria. Varia 1996:1, s. 3-6.
-, Föregångare till Åkers bakladdningskanoner. NS II 1952, s. 7-14.
-, Kanontroféritningarna och deras tillkomst. IX 1944-46, s. 22-39.
-, Om tillverkarmärken och sifferuppgifter å svenska artillerieldrör i Armémuseum. Varia 2017, nr 2, s 9-26.
-, Oswald Fredrik Kuylenstierna. IV 1932-33, s. 3-7€.
-, Tillverkarmärken och sifferuppgifter å svenska artillerieldrör i Armémuseum. VII 1940-41, s. 31-45.
-, Äldre svenska kanoner i Riga. V 1934-37, s. 84-88.
-, Kempe, L., Ett malätet fornminne? Banérskölden. En undersökning av en medeltida sköld. Varia 2005:2, s 8-42.
Kinman, S., 1717 års vapenmodeller.Varia 2017, nr 2, s 27-40.
-, 300-årig krigshistoria – Slaget vid Pultusk och erövringen av Thorn 1703. Varia 2003:2, s 43-57.
-, Armémuseums studiesamling av blankvapen och handeldvapen öppnad. Varia 2002:2, s 4-8.
-, Bestämning av en 1600-talspistol. Varia 2007:1, s 51-55.
-, Carl Johan Ljunggrens sabel. Varia 2001:2, s 8-21.
-, De första magasins- och repetervapnen. Varia 2005:4, s 20-33.
-, De första svenska militära slaglåsvapnen. Varia 2002:4, s 22-43.
-, De karolinska värjtypernas ursprung. Varia 2002:2, s 26-53.
-, De svenska kavalleriofficersvärjorna vid 1600-talets mitt och en av dem på villovägar. Varia 2014, nr 2, s 22-33.
-, De svenska husarerna under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varia 1999, nr 3, s. 24-43.
-, Det sachsiska drabantlivgardets pistolbeväpning. Varia 2008:3, s 29-44.
-, Drabantofficersvärjor, Varia 1999, nr 2, s. 8-46.
-, Drabantvärja m/1701. En 300-åring som fascinerar. Varia 2001, nr 1, s 8-29.
-, Dragonernas ursprung och utveckling i Sverige till och med Gustavianska tiden. Varia 1998, Nr 1, s. 14-36.
-, Dünaövergången den 9 juli 1701 – ett 300-årsminne. Varia 2001:3, s 4-11.
-, Edged weapons in Sweden. NS XXIX, 2014.
-, En hjullåspistol berättar. Varia 2013:2, s 30-39.
-, En intressant finsk svärdstyp omkring år 1200. Varia 2015:4, s 29-40
-, En mästerlig värja och mästarna bakom den. Varia 2005:3, s 22-35.
-, En osignerad svensk kavalleripistol från Jönköping. Varia 2009:1, s 24-34.
-, En tidigkarolinsk kyrass av David Kohl. Varia 2008:1, s 32-51.
-, Erik Siöblad och änterbilspistol m/1703 – 300-årig vapenhistoria. Varia 2003:4, s 4-10.
-, Ett sensationellt värjklingfynd. Varia 2009:3. s 19-32.
-, Ett tidigkarolinskt "katthuvud". Varia 2006:1, s 24-34.
-, Ett värjfäste av Gottfried Leygebe upptäckt i Västergötland. Varia 2002:3, s 22-42.
-, F.A. Spak, en glömd vapenhistoriker? Varia 1999, nr 3, s. 2-3.
-, François Le Couvreux, Arquebusier du Roi. Varia 2010:3, s 32-36.
-, Furbishers in Sweden - Svärdfejare i Sverige. NS XXXI, Årsbok 2016
-, Fäktning – bilder ur gamla fäktböcker. Varia 2004:2, s 14-19.
-, Henk Visser och hans samling. Varia 2007:4, s 21-24.
-, Horns värja 1769. Varia 2015:2, s 37-44.
-, Historien bakom en officerssponton. Varia 2003:2, s 37-42.
-, In Te Crediamus Christi - inskription på ett 1100-talsvärd, Varia 2016, nr 1, s 27-32.
-, Karl XI:s underofficersvärjor. Varia 2000, nr 2, s. 24-39.
-, Karolinska officersvärjfästen av "specialtyp". Varia 2003:3, s 28-51.
-, Karolinska värjfynd. Varia 2000, nr 2, s. 14-17.
-, Kurtzgevär m/1701. Varia 2001:4, s 26-30.
-, Liewens projekt, Horns värja och de svenska pallaschmodellerna för manskap. Varia 1998, Nr 2, s. 32-66.
-, Långa hjullåspistoler 1590-1620, Varia 2016, nr 4, s 25-37.
-, Narva 300 år. En samtida skildring av slaget (och kommentar). Varia 2000, nr 1, s. 16-31.
-, Olof P. Berg in memoriam, Varia 2016, nr 2, s 4.
-, Register över artiklar i Svenska Vapenhistoriska Sällskapets publikationer till och med juni 2007. Varia 2007:3, s 14-45.
-, Romanska svärd med knapp typ N. Varia 2015:3, s 34-36.
,-, Savage-North Revolvrar, Varia 2017, nr 1, s 29-36. -, Skyddsvapen under västerländsk forntid och medeltid. Varia 2004:3, s 16-55.
-, Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710. Varia 2010:1, s 25-36.
-, Slaget vid Kliszòw – 300-årig krigshistoria. Varia 2002:1, s 24-35.
-, Stridstaktik i Karl XII:s armé. Varia 2000, nr 1, s. 32-42.
-, Svensk vapentillverkning på 1500-talet, Varia 2014, nr 4, s 11-35.
-, Svenska manskapsvärjor med sidobygelfästen. Varia 1999, Nr 1, s. 20-46.
-, Svenska tändnålsgevär och deras kontinentala föregångare. Varia 2000, nr 3, s
-, Svenska Vapenhistoriska Sällskapet – åttio år. NS XVIII 2003, s 4-10.
-, Svenska Vapenhistoriska Sällskapet 90 år. NS XXVIII 2013, s 4-9.
-, Sveriges militära revolvrar under 1800-talet. Varia 2001:3, s 16-43.
-, Sveriges krigshistoria. Vad hände för 300 år sedan? Intagandet av Kraków. Förlusten av Nöteborg. Varia 2002:3, s 13-21.
-, Tidigkarolinska kommendervärjor. Varia 2004:1, s 18-452.
-, Tillverkning av eldhandvapen i äldre tider. Varia 2007:2, s 28-43.
-, Två franska eldhandvapen med svensk proveniens. Varia 2018:1, s 28-40.
-, Två pistoler av Daniel Rollof. Varia 2010:3, s 25-31.
-, Tönningvärjorna är verkligen svenska drabantvärjor m/1701 – äntligen beviset. Varia 2004:4, s 9-21.
-, Underofficersvärjorna i Sverige t.o.m. Karolinska tiden. Varia 2010:4, s 20-46.
-, Uppfinningen av flintlåset och två tidiga franska flintlåspistoler.Varia 2013:4, s 33-42.
-, obä Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Göteborgs stift. NS XX 2005, s 159-242.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Härnösands och Luleå stift. NS XXVII 2012, s 139-234.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Karlstad stift. NS XXV 2010, s 131-183.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Linköpings stift. NS XVIII 2003, s 31-190.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Lunds stift. NS XXVIII 2013, s 11-240.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift. NS XIX 2004, s 29-173.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Strängnäs stift. NS XXIV 2009, s 58-192.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Uppsala stift. NS XXIII 2008, s 17-200.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Visby och Stockholms stift. NS XXVI 2011, s 69-203.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Västerås stift. NS XXII 2007, s 59-208.
-, Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Växjö stift. NS XXI 2006, s 97-235.
-, Vapenverkstäderna i Passau. Varia 2014, nr 1, s 16-34.
-, Vikingatidens hjälmar. Varia 2012:4, s 18-24.
- och Hellén, B., Det karolinska kommendervärjfästets slutliga form - en detaljanalys för närmare tidbestämning. Varia 2000, nr 3, s. 22-41.
Knoll, R., Tyska armépistoler. Varia 2006:3, s 18-41.
Kuylenstierna, O., Artillerimuseums minnesutställning 1927. II 1927-28, s. 50-52.
-, Märkligt vapenhistoriskt manuskript från Karl XII.s tid. I 1926, s. 6-9.
Kämpe, I., En kejserlig gåva. En bakladdad hagelbössa med flintlås. Varia 2002:4, s 4-8.
-, Ett ovanligt pistolpar från flintlåsets uppkomsttid, ca 1630. Varia 2003:3, s 4-8.
-, Jakob Georg Sandberg - den okände vapenkonstruktören. Varia 1998, nr 2 s. 2-21.
Lagerfjärd, A., Bottniska bössor. NS XX 2005, s 5-158.
-, Bössmide i norr. NS XVI 1993, s. 39-88.
Lenk, T., Arméns officerares gåva till Magnus Brahe 1840. VIII 1942-43, s. 38-42.
-, Flintlåsets uppkomst. Varia 2007:1, s 12-50.
-, Flintlåstillverkningens införande i Sverige (I). Varia 2008:2, s 24-42.
-, Flintlåstillverkningens införande i Sverige (II). Varia 2008:3, s 8-28.
-, Nordiska snapplåsvapen. NS II 1952, s. 15-45.
-, Signerade svenska bösstockar. X 1948, s. 67-75.
-, Slagsvärdet som maktsymbol. IX 1944-46, s. 40-54.
-, Varhakeproblemet. VII 1940-41, s. 46-54.
Lilliehöök, G. W., Sjögrens automatiska vapenkonstruktioner. Varia 1999, Nr 2, s. 4-7.
Lindbergh, K., Japanska svärd. Vapen som konst. Varia 2006:2, s 25-36.
Lindkvist, A., Per Gustafsson - den mytomspunne allmogemästaren från Kassmyra, Varia 2016, nr 1, s 18-26.
-, Tankar kring det svenska snapslåset och allmogens vapentillverkning, Varia 2016, nr 3, s 14-23.
Lindwall, Å., "En dyrbar svensk trofé". Kring ett sachsiskt regementsstycke i Armémuseum. XII 1970, 3-48.
Lundbeck, L-E. och Wilander, M., Krig på kredit. Varia 3-4 1978, s. 37-54.
Lönnberg, E., Kyrkvärjor i Jönköpings län. IX 1944-46, s. 59-97.
-, Några anteckningar om Ronneby faktori. VIII 1942-43, s. 43-62.
Malmborg, G., Bössmedsfamiljen Metzger. III 1929-31, s. 105-111.
-, Från Stockholms pistolsmedsämb.s sista dagar. III 1929-31, s. 80-84.
-, Tre hittills okända 1700-tals pipsmeder i Sverige. II 1927-28, s. 59-61.
Mathisen, P., Hölster för svenska Walther HP m/39. Varia 2013:3, s 36-43.
McDougall, J., A British cavalry sabre with possible connection to the pope's volunteers duning the wars of Italian unification. Varia 2010:1, s 3-9.
-, A Sinhalese kastane of 18th century Ceylon. Varia 2004:2, 20-27.
Meyerson, Å. , Armouries in Sweden. NS XIII 1973, s. 55-76.
-, Carl Gustaf Wrangels rustkammare. Varia 1974 nr 1, s. 23-24.
-, Europeiska vapentillverkningsorter på 1750-talet. VIII 1942-43, s. 107-118.
-, "Johan Koch - Konstmästare, böss- och urmakare i 'Berlin-Cöln' och Stockholm". NS XIV 1983, s. 35-47.
Nilsson, H., Hållbarhet av ammunition. NS XI 1968, 29-44.
Nordström, L., Den efterkarolinska värjan och rokokon. NS XIII 1973, s. 77-84.
-, Ett tidigt korgfäste. Varia 1975, nr 2, s. 14-19.
-, Fyra sablar med silverfästen. Varia 1974 1, s. 21-22.
-, Gösta H. Benckert 75 år. Varia VI 1983, s. 2-4.
Norgren, R., Järnvägsartilleri. NS XXII 2007, s 5-58.
Norman, A., A note on some civilian swords about 1635-50. Varia 1976:4, s. 81-92.
Nyman, P.-E., Trehundra år av svart krut på vita vidder. Varia 2006:4, s 18-28.
Olsson, A., Hästen i svensk konst under 1700-talet. Några exempel. Varia 1978:3-4, s. 3-18.
Olsson, M., Två högintressanta möten, Varia 2014, nr 4, s 4-5.
Ombäck, E., Pistolmakarsläkten Wisp i Jönköping Varia 2018:1, s 15-27.
-, Petter Liten - pistolsmeden på svenska maden Varia 2017, nr 3, s 5-16.
-, Petter Ljungkvist, pistolsmeden från Tyska maden Varia 2017:4, s 28-40.
Petersen, O. L., Ett par europeiska värjor. Varia 2005:2, s 43-48.
-, Hillebarder med halvmåneformigt yxblad. Varia 2006:2, s 37-44.
-, Nicolaj Johan Löbnitz –en man och hans uppfinning. Varia 2005:1, s 20-29.
-., Något om stämplar på 1500- och 1600-talens skyddsvapen. Varia 2004:4, s 4-8.
-, På fransk visit. Varia 2005:3, s 4-15.
-, Varifrån? Vilka använde dem? Varia 2005:4, s 14-19.
Petroni, S., "Gouv.kiau.4." An extraordinary navy Luger. Varia 2010:4, s 8-19.
Petrus, J., The armour of Ladislas IV in Stockholm. Varia 1976:3, s. 34-47.
Rangström, L., Efterlyses: Styckgjutaren Laurentius Mayer. Varia 1977:2-3, s. 18-25.
-, Krigsbyten på Skokloster. Varia 1978:1-2, s. 3-37.
-, Litterturanmälan. Varia 1977:1, s. 13-14.
-, Två Skoklosterbössors irrfärder. Varia 1974:1, s. 1-7.
Rasch-Engh, R., Da 6000 dalpirer skulle redde den siste katolske biskop i Norge. Varia 2010:2, s 15-36.
-, De norska vapenyxorna. Varia 2012:1, s 9-34.
-, Den svenske tradisjonen innen norske våpen. Varia 1985.
-, Det norske harnisket. Varia 2009:4, s 3-23.
-., En förnäm jakt. NS XXVI 2011, s 26-68.
-, En gammal jernbeslått militärpistols historie. Varia 2010:1, s 9-24.
-, Helvigs kavallerisabel m/1807 i Norge. Varia 2011:2, s 11-18.
-, Huvudskydd för dragoner. Varia 2013:2, s 40-48.
-, Krag-Peterssons magasingevär, Varia 2018:2, s 17-28.
-, Militaere våpen i en overgangstid. NS XXV 2010, s 55-85.
-, Norska officerares begravning och deras efterlämnade vapen. Varia 2011:1, s 24-44.
-, Norsk flintlåspistol m/1711 för dragonofficer. Varia 2011:3, s 5-17.
-, Skidlöparsabeln och Bergsmanssabeln. Varia 2010:3, s 7-12.
-, Slagfältets drottningar – de tidiga järnfästade värjorna. Varia 2011:4, s 29-39.
-, Snapplåsbössor i Norge, Varia 2016, nr 4, s 5-24.
-, Spinken, Strömsten, Westman och Fuchs. Släktskap mellan några svärdfejare i Jönköping, Varia 2018, nr 3, s 30-40.
-, Svensk-norskt vapensamarbete under unionstiden 1814-1905. Varia 2012:2, s 32-47.
-, Svenska soldatvapen i Frederik IV:s Norge. Varia 2013:3, s 4-14.
-, Två medeltidssvärd från Hallingdal. Varia 2015:3, s 13-26.
-, Vapensamarbete mellan Sverige och Norge under unionens senare tid. Varia 2012:4, s 4-17.
Rasmussen, P., 455 Webley Auto, Varia 2017, nr 1, s 23-28.
Auguste Francotte. Varia 2011:4, s 5-11.
-, Bössmakare Schilling. Varia 2012:4, s 39-44.
-, Colt - hur det började, Varia 2016, nr 3, s 33-36.
-, Den första stridsvagnen. Varia 2014, nr 1, s 39-43.
-, En mystisk vapentyp. Varia 2015:2, s 15-25.
-, En mystisk vapentyp. Varia 2018:2, s 4-14.
-, Howdah-pistoler. Varia 2013:2, s 24-29.
-, Kalashnikov – lika dansk som rødgrød med fløde! Varia 2013:1, s 24-40.
-, Kaliber. Varia 2014, nr 2, s 13-21.
-, Kuchenreuter – åtta generationer bössmakeri. Varia 2013:3, s 15-22.
-, Langenhan, Varia 2016, nr 1, s 33-39.
-, Lefaucheux, Varia 2014, nr 4, s 6-10.
-, Nagantrevolvern, Varia 2016, nr 1, s 4-17.
-, Parabellumpistolen. Varia 2012:3, s 13-17.
-, Parabellumpistolens ursprung, Varia 2016, nr 4, s 38-40.
-, Pauly, Varia 2016, nr 3, s 24-32.
-, Remington Keene. Varia 2014, nr 1, s 35-38.
-, Rudolf Frommer, en framgångsrik ungersk vapenkonstruktör, Varia 2015, nr 1, s 4-18.
-, Skötsel och vård av en vapensamling. Varia 2013:4, s 4-17.
-, Spencergeväret Varia 2014, nr 3, s 11-15.
-, Starr-revolvern. Varia 2015:4, s 19-28.
-, Stora kanoner. Varia 2015:2, s 29-36.
-, Svensk Browning m/07. Varia 2015:3, s 27-33.
-, The Husqvarna M 40 pistol. Varia 2011:3, s 24-34.
-, Tändhatten. Varia 2014, nr 2, s 34-38.
-, Webley-Fosbery-revolvern - en automatrevolver, Varia 2016, nr 2, s 28-35
Rausing, G., Kanonerna i Filipstad. NS XVI 1993, s. 29-38.
Read, E., Per Larsson, vapensmed och urmakare. Varia 2008:1, s 4-16.
Rinman, S., Försök till Järnets Historia (Utdrag Robert G. Lundberg). Varia 2012:2, s 10-20.
Roos, C-G., Axel Ekfeldt in memorial. Varia 2006:4, s 4-7.
Saers, J., Äldre järnålderns relikter på en turkisk kilijs gehäng. Varia 1974:2, s. 35-37.
Schneider, H., Zürich kauft schwedisches Geschützmaterial. NS XIII 1973, s. 51-54.
Schollander, A., De hemliga vapnen i nuvarande krig - Vad de krigförande avslöjat. Varia 1996:1, s. 15-20.
Schreeb, T. von, 1708 års värja och Lifskvadronens värjor m/1717. II 1927-28, 53-58€.
-, Auktioner: Th Jakobsson, Jean Jahnsson, Helge Boberg IVsamt V,VI o X.
-, Bakladdnings(?)-musköter. IX 1944-46, s.108-110.
-, David Bars' stora stämpel. VI 1938-39, s. 59.
-, Drabantromantik. Carl XV:s drabanter. NS I 1951, s.3-24.
-, Drallmätare. I 1926, s. 28-29.
-, Fanor och standar enligt Carl XII.s förordningar 1717 och 1718. VII 1940-41, s. 7-30.
-, Flaxar. IX 1944-46, s. 115.
-, Gustavianska pallascher. VI 1938-39, s. 3-43€.
-, Karolinska värjor. V 1934-37, s. 5-83€.
-, Karolinska värjor. Några tillägg. VIII 1942-43, s. 129-141.
-, Karolinska värjor. Tillägg II. Pikenerarvärja 1674, 2 karolinska 1800-t.värjor, Carl XII.s försvunna värja. NS III 1953, s. 42-54.
-, Karpuser. IX 1944-46, s.111-114.
-, Kasketter. IX 1944-46, s. 110-111.
-, Kurzgevär och Korsgevär. III 1929-31,s.115.
-, Kyller. IX 1944-46,s.115-124.
-, Livgardets beväpning och beklädnad från Christina till Carl XII. Varia 1996:1, s. 7-9.
-, Lodbössan i Norska Finnmarken på 1820-talet. VII 1940-41, s. 104-110.
-, Modell å bardisan 1701. VI 1938-39, s. 60.
-, Om officerssabeln m/1859 och dess konstruktör. NS I 1951, s. 53-54.
-, Pikarnas längd 1667. VI 1938-39, s. 60.
-, Revärer. IX 1944-46, s.124-129.
-, Samling von Schreeb, Stockholm. I 1926, s.30-44€.
-, Schema för åtskiljande av de för svenska armén fastställda infanteri- och dragongevärsmodellerna med franskt flintlås. I 1926, s.15-22€.
-, " Uniformsvärjor". VI 1938-39, s. 60.
-, Våra första sabelmodeller. IX 1944-46, s. 103-107.
Seitz, H., Blixtknippet. Ett bidrag till studiet av äldre arméemblematik. NS IV 1955, s. 11-34.
-, C.A.Söderlunds vapensamling. NS VII 1961, s. 46-60.
-, Den tidigkarolinska kommendervärjan. X 1948, s. 48-61.
-, Det försilvrade fästet - ett sällsynt fall. NS VII 1961, s. 5-14.
-, Eisenhauer. The Concept and its Implication. NS V 1957, s.37-52.
-, Elghammarsamlingen i belysning av några vapenhistoriska problem. NS VI 1959, s. 69-92.
-, Ett halvt sekel. NS XIII 1973, s. 5-10.
-, Karl X Gustavs förordning om fälttecken för armén 1654. VIII 1942-43, s. 63-78.
-, Litteraturanmälan. Varia 1977:2-3, s. 30-31.
-, Några drag av de blanka vapnens internationella spridning under 1500-talet. Varia 2000:2, s. 6-13.
-, Rikssvärden och Gustav Vasas bruksvapen. Varia 2000:1, s. 2-15.
-, Rutger von Essen in memoriam. Varia 1977:2-3, s. 2-4.
-, Ryttarstandar från Gustav II Adolfs tid. NS I 1951, s. 25-33.
-, Saxvapnens nomenklatur och dess förutsättningar. Varia 2014, nr 1, s 4-15.
-, Tidigkarolinska officersvärjor med "halva" fästen. NS II 1952, s. 57-73.
-, Tidigkarolinska värjfästen med sidobyglar. NS III 1953, s. 17-25.
-, Till värjans terminologi. IX 1944-46, s. 7-21.
-, Trettioåriga krigets svenska armévärja. NS I 1951, s. 43-52.
Sillén, K. af, Några glas i den Hallwylska samling. NS XV 1984, s.33-38.
Sjunnesson, T., Sabel m/1804 för Skånska Linjedragonregementet, Varia 2016, nr 2, s 36-40
-, Von der Lanckens kassaböcker, Varia 2016, nr 3, s 4-13.
Skoog, O., Armémuseum svarar. Varia 1975.
Smith, O., Karolinske Kaarder i Töjhusmuseet i Köbenhavn. IV 1932-33, s. 58-67€.
Spak, F.A., Bidrag till handeldvapnens historia från och med slaglåsgevärens införande. 2:o Ammunitionen. Varia 1999, nr 3, s. 3-21.
Stackell, L., Gamla sedvänjor och bruk på örlogsfartygen. Varia 1996:1, s. 10-11.
-, Gamla sedvänjor på örlogsfartygen. Varia 2015:2, s 26-28.
-, Tio år. (Återblick på Sällskapets verksamhet) IV 1932-33, s. 8-23.
Stenberg, P., Ett kungligt kruthorn. Varia 1975.
Steneberg,E., De äldre vasarnas livrustningar. Varia 1996:1, s. 12-14.
-, Livrustkammarens Lochnerrustning. VII 1940-41, s. 67-77.
-, Ryskt krigsbyte från Johan III.s tid. VIII 1942-43, s. 119-128.
Ståhl, G., Bössmeder, knektahemman och annat. Albo härad i Småland åren 1620-1624. Varia 2004:3, s 4-15.
Sundberg, M., Den amerikanska hjälmen. Varia 2002:1, s 20-23.
-, En bil, som tilldelats en orden, Varia 2017:4, s 17-27.
Terenzi, M., de VITA, En av Urban VIII invigd klinga - ett dateringsproblem. Varia 1975, nr 1.
-, Ett par pistolpipor av Daniel Sadeler. NS X 1966, s. 9-26.
Thomas, B., Des Fürsten Nikolaus Christoph Radiziwill Geschützrohre aus Nieswiez, NS VI, 1959, s. 5-37.
Thordeman, B., Ett numismatiskt bidrag till rustningens historia. IX 1944-46, s. 55-58.
-, Nyfunna medeltidshjälmar. VIII 1942-43, s. 35-37.
-, Medeltida folkvapen. VII 1940-41, s. 55-66.
-, Två nya hjälmar av Vendeltyp. X 1948, s. 62-66.
Tydén-Jordan, A., Kröningsvagnen konserveras. Varia 1974 nr 1, s. 16-20.
Törnquist, L., Danska Brigadens fana, Varia 2017:4, s 7-16.
-, Det lilla svärdet, Varia 2018, nr 3, s 23-29.
-, En livfana för Prins Gustav. Varia 2006:1, s 4-11.
-, En finsk grenadjärmössa? Varia 2005:1, s 6-13.
-, Ett garnisonsregemente och dess fanor. Varia 2009, nr 3, s 12-18.
-, Ett löst och ett kvarstående problem – ett standar och en dragonfana i den danska trofésamlingen. Varia 2011:4, s 12-18.
-, Ett omvärderat kompani -och ett mystiskt livstandar . Varia 2013:4, s 18-31.
-, Ett återupptäckt standar för Livregementet till häst. NS XV 1984, s. 9-14.
-, Ett överblivet standar från Stora Nordiska Krigets slutskede. Varia 2007:4, s 13-18.
-, Fanorna vid de svenska liv- och hustrupperna. NS XXI 2006, s 5-96(+pl.)
-, Fanor vid detacherade förband 1944-1945. Varia 2005:3, s 16-21.
-, Flaggan som bataljonsfana, Varia 2014, nr 3, s 16-36.
-, Från barock till rokoko – skifte av fanmodeller i mitten av 1700-talet. Varia 2013:1, s 7-23.
-, Identifierade fanfragment. Varia 2015:3, s 4-12.
-, Infanteriets fanor 1761-1900. NS XXXIII. Årsbok 2018.
-, Infanteriets fanor m/1686 NS XXX, Årsbok 2015
-, Ingermanländska dragonregementet. I Varia 2015:4, s 4-18.
-, Karelska lantdragoner - återbruk av gamla dragonfanor och nya av modell 1686, Varia 2016, nr 2, s 15-27
-, Kavalleriets standar och dragonfanor m/1686. NS XXXII, Årsbok 2017.
-, Landskapsfanornas renässans, Varia 2015, nr 1, s 19-42.
-, Livdragonregementet – från värvat till rusthåll. Varia 2013:3, s 23-35.
-, Med konglig krona öfwer och draka wingar omkring. Varia VI 1981, s. 3-34.
-, Mobiliseringen 1689 som inte blev av. Varia 2012:4, s 25-32. -, Sex Decennier. Varia VI 1983, s. 5-8.
-, Svenska arméns fälttecken i Slaget vid Axtorna 1565. Varia 2006:2, s 11-24.
-, Svenska Vapenhistoriska Sällskapet - sjuttio år. NS XVI 1993, s. 5-8.
-, Tre bevarade fanor från Stora nordiska krigets dagar. Varia 2012:3, s 18-34.
-, Två standarsviter från Stora nordiska kriget, som blev "hyllvärmare", Varia 2013:2, s 13-23.
-, Uppländska ståndsdragoner under skånska gripen. Varia 2012:2, s 21-31.
Viliberg, V. och Hammarwall, A., Några vapen ur Armémusei samlingar. Varia 214, nr 1, s 44-48.
Warfvinge, S., Svenskt pansar under 1920-talet. Varia 1977:2-3, s. 5-17.
Wennberg, K., 260 år – Tre mästare att minnas. Varia 2009:1, s 17-23.
-, August Fridrik Hagström - en mångsidig smed och mästare. Varia 1985.
-, "Bröderna Ridderspore". NS XV 1984, s.15-32.
-, Ett märkligt öde. Varia 2003:2, s 11-14.
-, Ett unikt och historiskt pistolpar. NS XXIV, s 50-57.
-, Gåvopistoler, från prins Carl till W.R. Stachelberg. Varia VI 1981, s. 35-40.
-, Intressanta svenska pistoler. Varia 2008:4, s 10-13.
-, Justitieminister Sparres pistolpar. Varia 2011:2, s 8-10.
-, Jönköpingsmästaren Anders Stenberg 1712-49. Varia VII 1982, s 3-10.
-, Mobiliseringen 1689 som inte blev av. Varia 2012:4, s 25-33.
-, Sällsyntheter i djupaste Södermanland. (hjullåspistoler) Varia 1998:1, s. 4-9.
-, Tre bevarade fanor från Stora nordiska krigets dagar. Varia 2012:3, s 18-34.
-, Tre generationer Domnerus. NS XXV 2010, s 86-93.
-, Uppländska ståndsdragoner under skånska gripen.. Varia 2012:2, s. 21-31.
-, Vapensamlingen i Liechtenstein. Varia VI 1983, s. 9-16.
-, Drejholt, N. och Kinman, S., Vapenauktion i Linköping anno 1893. Varia 2009:4, s 24-44.
Vensild, H., Knivar med skaft från värjor – värjknivar? Varia 2008:2, s 11-17.
Wennerholm, B., Flygvapnets stickert m/1930. Varia 2008:4, s 14-32.
-, Fälttecken – från instrument för lojalitet till trofé, Varia 2018, nr 3, s 4-22.
-, Kungl Maj:ts Livregementes till häst karolinska silverpukor – ett trehundraårsminne av Poltavaslaget. NS XXV 2010, s 5-54.
Wernstedt, F., Några standar och dragonfanor med enkelt och dubbelt namnchiffer CRS. X 1948, s. 82-88.
Westman, E., Fanor och beklädnad vid det inhemska fotfolket under 15- och 1600-talen. II 1927-28, s. 32-49.
Wiberg, M., Kadettgevär m/1860. Varia 1975:3, s. 30-33.
-, Provskjutning med slätborrat och räfflat gevär. Varia 1974:1, s. 8-15.
Yggeseth, M., "Soldatkårdens (Komissvärjans) utseende omkring 1640, noen betraktningar". NS XV 1984, s. 51-56.
Zygulski, Z., Ad memoriam regum Sveciae. Varia 1976:1-2, s. 3-29.
Östling, P.A., "Di kan skämma bössan så di aldrig kan sikta och skjuta rätt" – Bössor i svensk folktro. Varia 2003:4, s 11-27.