Publikationer

Sällskapets tidskrift Varia kommer 4 gånger om året och innehåller intressanta illustrerade artiklar av sakkunniga författare. Varje år utkommer en årsbok med större vapenhistoriska uppsatser. Sällskapet har givit ut skrifter sedan 1926.

Många av sällskapets tidigare utgivna årsböcker och tidskrifter kan rekvireras genom sekreteraren. De äldsta köps bara antikvariskt.

Register över artiklar i Svenska Vapenhistoriska Sällskapets publikationer

Mellan 1926 och 1948 utgav sällskapet tio årsskrifter I-X, numera kallade "Gamla serien" till skillnad från Nya serien skrifter, som sedan 1951 utkommit med hittills 28 volymer, i registret kallade NS I-XXVIII.

Tidskriften Varia började utges 1974. De första fem åren utkom Varia med fyra nummer per år. 1979-82 utkom inget nummer, 1983 och 1985 kom enstaka nummer men 1996 återupplivades Varia. Modern datoriserad teknik och mångfaldigande med högkvalitativ kopiator används. Sedan år 2000 har fyra nummer årligen utkommit.

Visa utgivna artiklar sorterat: Alfabetiskt efter författare| Systematiskt i kategorier