Medlemskap

För årsavgiften på 350 kronor får du som medlem kallelse till Sällskapets möten, årsboken och fyra tidskriftsnummer.

Vill Du bli medlem? Anmäl Dig till sekreteraren svenskavapenhistoriska@gmail.com.

Sällskapets plusgirokonto 359474-4.

Familjemedlem 50 kronor.

Medlem som inträder i Sällskapet efter 1 oktober erlägger ingen avgift för inträdesåret.

Because of postal costs the fee for members, living abroad, is SEK 500. To be paid no later than March, 31st by bank transfer: (IBAN: SE8995000099603403594744, BIC: NDEASESS).

Svenska Vapenhistoriska Sällskapets stadgar