Sällskapets planerade våren 2020

Tisdag 15 januari möte i Armémuseum.

Torsdag 14 februari möte i Livrustkammaren

Tisdag 12 mars årsmöte i Armémuseum

Torsdag 11 april möte i Livrustkammaren

I maj planeras vårutflykt/studiebesök