Sällskapets planerade våren 2020

Tisdag 14 januari möte i Armémuseum.

Torsdag 13 februari möte i Livrustkammaren

Tisdag 17 mars årsmöte i Armémuseum

Torsdag 16 april möte i Livrustkammaren

I maj planeras vårutflykt/studiebesök