Välkommen till Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.

Temamöten hålls en gång i månaden, som regel i Livrustkammaren eller Armèmuseum, med intressanta föredrag och visning av och samtal kring vapen och andra föremål. Besök i rustkammare, museer och vapensamlingar företas gemensamt.

Annons:
En bok om europeiska tillverkare av blankvapen, deras stämplar och märken. 1079 stämplar i den alfabetiska delen. Register på motiv och på initialer och bokstäver på stämplar. 164 sidor. Trådbunden med hårda pärmar. 250 kronor +porto. Rekvireras från författaren: email: staffan.kinman@telia.com.