Välkommen till Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.

Temamöten hålls en gång i månaden, som regel i Livrustkammaren eller Armèmuseum, med intressanta föredrag och visning av och samtal kring vapen och andra föremål. Besök i rustkammare, museer och vapensamlingar företas gemensamt.

SVHS årsmöte 2020

Årsmötet kommer hållas på distans med hjälp av Microsoft Teams. Det går bra att använda dom vanligast förekommande webbläsarna för att delta.

Instruktion för hur man ansluter till ett Teams-möte finns här:
https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=sv-se&rs=sv-se&ad=se

Datum och tid för mötet kommer meddelas i kallelsen som skickas ut.

Länk till själva mötet:
Klicka här om du vill ansluta till mötet

Annons:
En bok om europeiska tillverkare av blankvapen, deras stämplar och märken. 1079 stämplar i den alfabetiska delen. Register på motiv och på initialer och bokstäver på stämplar. 164 sidor. Trådbunden med hårda pärmar. 250 kronor +porto. Rekvireras från författaren: email: staffan.kinman@telia.com.