Sällskapets planerade möten 2017

Torsdag 19 oktober Möte i Livrustkammaren. Tema jakt.

Tisdag 14 november Armémuseum magasinet. Tema kanoner.

Torsdag 14 december Livrustkammaren.