Vill du bli medlem eller har du andra frågor? Välkommen att kontakt oss.

Postadress:
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Att: Programansvarig LRK
Livrustkammaren
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Sekreterare
Ulf Kalmö
Telefon: 070-4000352
E-post: ulf.kalmo@nationalmuseum.se

Vice sekreterare
Mats Olsson
Telefon: 070-5337884
E-post: olssonmatsinger@gmail.com

Denna webbplats är skapad av Kristiansens Antikhandel.