Årsboken 2016

Årsboken 2016 behandlar yrkesgruppen Svärdfejare, de som försåg klingorna med fästen och baljor.

I första halvan av boken berättas hur dels svärdfejaryrket, dels gillena och skråväsendet uppstod och utveck- lades i Europa och i Sverige

Den andra halvan av boken upptas av en illustrerad förteckning med biografier över svärdfejare i Sverige genom tiderna.

Årsboken 2014

En presentation med engelsk och svensk parallelltext av blankvapentyper, använda i Sverige från bronsåldern till 1800-talet. Flertalet bilder härrör från en riksomfattande inventering av vapen i Sveriges kyrkor 2001-2013.

Välkommen till Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.

Temamöten hålls en gång i månaden, som regel i Livrustkammaren eller Armèmuseum, med intressanta föredrag och visning av och samtal kring vapen och andra föremål. Besök i rustkammare, museer och vapensamlingar företas gemensamt.

Annons:

En bok om europeiska tillverkare av blankvapen, deras stämplar och märken.
1079 stämplar i den alfabetiska delen.
Register på motiv och på initialer och bokstäver på stämplar.
164 sidor. Trådbunden med hårda pärmar. 250 kronor +porto.
Rekvireras från författaren:
email: staffan.kinman@telia.com.